شرکت برق منطقه ای یزد

پیش بینی هوای شهر یزد

آرام
۱۵
امروز
۱۶°     ۳°
فردا
۱۹°     ۲°
آدینه
۱۶°     ۳°