شرکت برق منطقه ای یزد

پیش بینی هوای شهر یزد

نسیم
۳۹
امروز
۴۰°     ۲۶°
فردا
۴۱°     ۲۶°
آدینه
۳۹°     ۲۶°