شرکت برق منطقه ای یزد

پیش بینی هوای شهر یزد

آرام
۲۸
امروز
۳۸°     ۲۴°
فردا
۳۹°     ۲۴°
آدینه
۳۸°     ۲۴°