شرکت برق منطقه ای یزد

پیش بینی هوای شهر یزد

آرام
۱۹
امروز
۲۸°     ۱۵°
فردا
۳۰°     ۱۴°
آدینه
۳۱°     ۱۶°