تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر روابط عمومی

شرح وظایف

– تلاش مستمر در جهت ایجاد هماهنگی وتقویت ارتباط موثر بین شرکت وسایر ادارات دولتی، نهادهای انقلابی و جامعه

– ایجاد فرصتهای مناسب برای تحقق خط مشی ها و سیاستهای تبلیغاتی وزارت نیرو

– انجام اقدامات لازم جهت ارتباط با رسانه های گروهی به منظورمعرفی خدمات شرکت و ارائه آمار واطلاعات مربوط به عملکرد شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات جاری

– انجام اقدامات لازم برای ایجاد ارتباط مسئولان شرکت با مردم و رسانه های گروهی

– نظارت بر تحلیل و جمع بندی دیدگاهها و نظرات مردم درباره فعالیتهای شرکت

– تلاش در جهت ارائه راهکارهای مناسب برای انعکاس مطلوبتر فعالیتهای شرکت

– مدیریت بر فرایندخبر(جمع آوری اطلاعات،تولیدخبر،نشر،گردآوری ،تجزیه وتحلیل و….)

– برگزاری سمینارها، نمایشگاهها و انتشار بولتن و نشریات برای معرفی بهتر فعالیتهای شرکت به منظور اطلاع رسانی شفاف و به موقع

– نظارت بر برگزاری جشن ها و مراسم های مختلف شرکت و انعکاس آن در نشریات وزارتخانه ،توانیر و غیره

– نظارت و همکاری لازم در انتشار آگهی های موردنیاز شرکت در نشریات

– پیگیری انتشارنشریه داخلی شرکت

– همکاری و هماهنگی با روابط عمومی نهادها، سازمانهای استان، حوزه ستادی وزارت نیرو و شرکت توانیر

– فراهم نمودن زمینه مناسب جهت بازدید گروههای مختلف از تاسیسات شرکت

– شرکت در جلسات شورای روابط عمومی استان

– برنامه ریزی جهت دیدار مسئولین شرکت با مقامات استانی

– نظارت بر کلیه امورکتابخانه شرکت(تهیه کتب،ثبت،نگهداری وامانت و…..)

– نظارت برنیازسنجی،تعیین وسنجش اثربخشی کانالهای ارتباطی

– برنامه ریزی ونظارت برسنجش رضایت مشتریان وذینفعان ازطریق انجام نظرسنجی

– نظارت بر رسیدگی به درخواستهای ارباب رجوع در حوزه اختیارات روابط عمومی

– نظارت بر اطلاع رسانی داخلی وخارجی شرکت در زمینه های مختلف ازطربق کانالهای ارتباطی سامانه پیام کوتاه،اینترنت و…

– نظارت بر برنامه ها وفعالیتهای طرح تکریم ارباب رجوع و تلاش در جهت افزایش رضایت ارباب رجوع وکاهش شکایات

  • همکاری وهماهنگی درطرحهای ارزیابی شرکت توسط شرکت توانیروسایرمراجع
  • تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام های مدیریتی و استراتژیک شرکت

– نظارت بر عملکرد پرسنل تحت سرپرستی

– انجام سایر وظایف شغلی طبق دستورمقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر : مجید دهقان بنادکی

تلفن مستقیم : ۳۸۲۵۹۲۵۵

ایمیل : pr@yrec.co.ir