تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

چشم انداز ، اهداف و وظایف

بیانیه چشم انداز

 • پیشتاز در سطح ملی با ایجاد بستری مناسب برای سرمایه گذاری، فعالیت و پیشرفت هم راستا با توسعه پایدار

بیانیه مأموریت

 • تامین برق مطمئن و پایدار برای مشتریان از طریق توسعه و بهره‌برداری بهینه از تاسیسات شبکه برق، در راستای رضایتمندی ذینفعان

بیانیه ارزشها

 • خدمت رسانی: ارج نهادن به مشتریان و توجه به نیازها و خواسته‌های ذینفعان
 • یادگیری: بهبود مستمر، دانش محوری و تعالی
 • کرامت انسانی: همدلی، شور و نشاط، هم‌افزایی و شایسته سالاری
 • شفافیت: اطلاع رسانی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری

اهداف کلان

 • افزایش رضایتمندی مشتریان
 • برآوردن انتظارات جامعه
 • افزایش رضایتمندی کارکنان
 • افزایش رضایتمندی سهامداران
 • افزایش رضایتمندی تامین کنندگان

وظایف

 • خرید،فروش و مبادله نیروی برق اعم از کلی و جزئی
 • بهره برداری و اداره تاسیساتی که در اختیار شرکت گذارده می شود
 • همکاری و اشتراک مساعی با سایر موسسات مربوطه در پژوهش وبررسی به منظور پیشرفت و بهبود و توسعه مبانی علمی و فنی و اقتصادی در حوزه عمل شرکت
 • سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای داخلی که ارتباط با مقاصد شرکت داشته باشد در حدود مقررات مربوط
 • انجام اموری که وزارت نیرو اختیارات خود را در امور برق به شرکت در حوزه عمل آن تفویض نماید
 • انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه وصلاح شرکت باشد