image_pdfimage_print

عضویت نماینده GIS برق منطقه ای یزد در کمیته SDI استان

با توجه به تشکیل کمیته SDI استان در استانداری یزد، با حکم معاونت عمرانی استانداری، کارشناس GIS شرکت برق منطقه ای ، حسن صالحی وزیری ، به عنوان نماینده شرکت به عضویت این کمیته درآمد. تا در جلسات کمیته SDI استان شرکت نماید.

تهیه سامانه استعلام حریم

با همکاری واحد  GIS شرکت و دفتر حقوقی سامانه استعلام حریم برای پاسخگویی سریع و دقیق به استعلامات حریم راه اندازی گردید. این سامانه در جهت توسعه خدمات دولت الکترونیک و عدم نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان ایجاد شده است. این سامانه یکی از امکانات Web GIS شرکت بوده و متقاضی فقظ با مراجعه به […]

تهیه روش اجرایی به روزرسانی GIS در شرکت برق منطقه ای

در راستای نظام مند شدن نحوه بروزرسانی اطلاعات مکانی و توصیفیی GIS، روش اجرایی بروزرسانی GIS تهیه گردید. با توجه به تغییرات شبکه انتقال و فوق توزیع ناشی از پروژه های احداث و توسعه، اصلاح و بهینه سازی و سرویس و نگهداری لازم است اطلاعات GIS بروز گردند که برای اینکار با توجه به دستورالعمل […]

انجام صحت سنجی اطلاعات توصیفی خط و پستها در قرارداد PM معاونت بهره برداری

برای اولین بار در سطح شرکتهای برق منطقه ای، برق منطقه ای یزد برای صحت سنجی اطلاعات توصیفی خطوط و پستها از ظرفیت قرارداد PM معاونت بهره برداری استفاده نمود. با این ابتکار از آنجاکه در طول قرارداد PM کارشناسان پیمانکار تمامی اجزا و تجهیزات شبکه را مورد بازدید و بررسی قرار می دهند همزمان […]

به روزرسانی پایگاه داده GIS صنعت برق یزد مطابق با استاندارد نسخه ۴ توانیر

با توجه به ابلاغ نسخه چهارم استاندارد GIS از سوی شرکت توانیر، واحد GIS  اقدام به بروزرسانی پایگاه داده GIS بر اساس نسخه مذکور و بارگذاری بر روی سرور GIS نمود. در حال حاضر کارشناسانی که به این سرور دسترسی دارند می توانند نسخه بروز پایگاه داده را بر روی سیستم خود داشته باشند که […]

برداشت تصاویر پستهای برق منطقه ای با استفاده از پهپاد و بارگذاری در GIS

برای اولین بار در سطح توانیر و شرکتهای برق منطقه ای، برق منطقه ای یزد اقدام به تهیه تصاویر پستهای برق با استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه با پهپاد نمود. با توجه به تغییرات استاندارد ۴ و نیاز به برداشت اطلاعات مکانی تجهیزات داخل پستها، واحد GIS با بررسی روشهای مختلف برداشت این تجهیزات […]

برگزاری چهل و سومین جلسه کمیته GIS

چهل و سومین جلسه کمیته GIS با حضور اعضای جدید کمیته برای آشنایی اعضای جدید با فعالیتهای واحد و کمیته GIS  و همچنین شنیذن نقطه نظرات اعضا برگزار شد. حضور فعال نماینده واحد GIS در کمیته های راه اندازی پروژه ها از جمله پروژه های اصلاح و بهینه سازی و نحوه اعمال برداشت اطلاعات GIS  […]

معرفی اعضای جدید کمیته GIS

با توجه به اتمام دوره عضویت اعضای قبلی کمیته و تغییرات ایجاد شده در پستهای سازمانی شرکت ، اعضای جدید کمیته GIS مطابق با نظامنامه این کمیته، حکم خود را از مدیرعامل شرکت دریافت نمودند.   اعضای کمیته GIS به شرح زیر می باشد: مسئول کمیته : آقای احمد کردستانی (معاون برنامه ریزی و تحقیقات) […]

انعقاد قرارداد تهیۀ نرم افزار بومی شرکت برق منطقه ای یزد با شرکت سافا

با توجه به رویکرد  شرکت برق منطقه‌ای یزد در حمایت از شرکتهای دانش بنیان استان، واحد GIS  اقدام به بررسی شرکتهای مختلف در حوزه نرم افزار GIS  نمود و با بررسی نرم افزارهای موجود در این زمینه و سوابق شرکتها، در نهایت تهیه نرم افزار بومی GIS را با عقد قراردادی به شرکت سافا که […]

تهیه نقشه شبکه موجود و آینده

با توجه به تغییرات شبکه انتقال و فوق توزیع استان، نقشه GIS  شبکه موجود و آینده شرکت توسط واحد GIS  تهیه و بروز گردید که آماده چاپ و نصب می باشد. از خصوصیات نقشه جدید می توان به اعمال وضعیت آینده شبکه بر روی آن اشاره نمود.