تاریخ آخرین ویرایش: ۰۵ / ۰۲ /۱۴۰۰

معاونت مالی و پشتیبانی

 • – نظارت برکلیه پرداخت‏ها و کنترل هزینه‏ها با بودجه و اعتبارات مصوب

  – تأیید و امضا چکهای صادره و کلیه اسناد مالی شرکت با رعایت مقررات مربوطه

  – نظارت بر تهیه و تایید صورتهای مالی شرکت جهت ارائه به  مجمع عمومی

  – همکاری با معاونت برنامه ریزی در تنظیم بودجه شرکت

  – همکاری با حسابرسان شرکت در تهیه گزارش حسابرسی و پاسخ به سؤالات آنها

  – هماهنگی ومدیریت تهیه گزارش هیئت مدیره در پایان سال مالی درخصوص عملکرد کلی یکساله شرکت و تهیه پاسخ گزارش حسابرسی جهت ارائه به  مجمع عمومی

  – نظارت بر تهیه‏ و تأمین کلیه کالاهای موردنیاز شرکت از منابع داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات جاری

  – نظارت بر توزیع کالاهای موجود در انبار براساس دستورالعمل‏‏ها و ضوابط حاکم

  – نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت تهیه بیلان انبارهای شرکت

  – نظارت برانجام اقدامات لازم برای فروش کالاهای مازاد براساس قوانین و مقررات جاری

  – نظارت بر انجام اقدامات لازم برای تأمین خدمات عمومی، ارتباطی، تأسیساتی ، حمل و نقل ، حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات مربوطه

  – همکاری با معاونت‏‏ طرح و توسعه در تنظیم قراردادها با پیمانکاران و مشاوران

  – بررسی‏و نظارت مستمر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی به‏منظور شناخت نارسایی‏ها و پیشنهاد طرح‏های مناسب برای ارتقا کمی و کیفی وظایف حوزه معاونت

  – تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام های مدیریتی واستراتژیک شرکت

  – انجام سایر وظایف شغلی طبق دستور مقام مافوق

نام و نام خانوادگی معاون : سید رضا حسینی

 مدرک: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم : ۳۱۸۵۳۰۰

ایمیل : mali@yrec.co.ir