تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

مجری طرح تولید پراکنده

شرح وظایف

۱-  اطلاع‌رسانی ، بسترسازی و برنامه‌ریزی جهت توسعه نیروگاههای تولید پراکنده.
۲- انجام هماهنگی‌ لازم با ارگانهای ذیربط جهت تسهیل در امور متقاضیان احداث نیروگاههای تولید پراکنده.
۳- ارائه اطلاعات و همکاری در تدوین اهداف ، لوایح قانونی ، مقررات ، سیاستها و … .
۴- تدوین و ایجاد رویه‌های اجرایی مورد نیاز .
۵- ایجاد هماهنگی لازم با شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق .
۶- پیش‌بینی بودجه و اعتبارات مورد نیاز .
۷-  بررسی مدارک و مستندات جهت صدور موافقتنامه و پروانه احداث .
۸- ماده سازی قراردادهای خرید تضمینی برق .
۹- نظارت عالیه بر قراردادهای خرید تضمینی برق .
۱۰- همکاری در تدوین استاندارد و معیارهای فنی مرتبط با نیروگاههای تولید پراکنده.

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مجری : حسین زارعی

تلفن مستقیم : ۳۸۲۵۹۲۵۴