تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

مشخصات شرکت

image_pdfimage_print

نام سازمان : شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

شناسه ملی شرکت    ۱۰۸۶۱۶۰۶۵۴۰

شماره مجوز تاسیس شرکت : ۱۳۶۷/۴/۱۵

تاریخ مجوز تاسیس : ۱۳۶۷/۵/۵

تاریخ تاسیس شرکت : ۱۳۶۷/۵/۵

کد اقتصادی : ۴۱۱۳۱۵۶۶۵۵۴۸

شماره ثبت : ۱۴۷۷

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۶/۴/۱۲

کد پستی : ۸۹۱۶۷۱۳۳۳۸

 

 

اطلاعات تماس با شرکت