تاریخ آخرین ویرایش: ۰۶ / ۰۵ /۱۴۰۰

قوانین و مقررات و بخشنامه های مبارزه با فساد

image_pdfimage_print

قوانین

مراجع رسیدگی به تخلفات و فساد اداری

  • دفتر حراست و امور محرمانه
  • هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
  • کمیته انظباطی کار
  • بازرس ماده ۹۱ و ۹۲

 

  • سازمان بازرسی
  • اداره کل اطلاعات استان
  • دیوان محاسبات
  • دادگستری

بخشنامه ها