تاریخ آخرین ویرایش: ۱۶ / ۰۱ /۱۴۰۱

تولید پراکنده و تجدیدپذیر

image_pdfimage_print

تجدید فراخوان سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های مقیاس کوچک

ساختگاههای پیشنهادی برای احداث نیروگاههای خورشیدی در استان یزد


دانلود

اولین فراخوان سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های مقیاس کوچک

  • مشخصات نیروگاه‌های مقیاس کوچک مورد نیاز
  • ‏فرم درخواست متقاضیان سرمایه گذاری در احداث مولد مقیاس کوچک

فرآیند ها

بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط