تاریخ آخرین ویرایش: ۱۵ / ۰۲ /۱۴۰۳

تولید پراکنده و تجدیدپذیر

متقاضیان محترم سرمایه گذاری و احداث نیروگاههای خورشیدی در استان خواهشمند است برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آخرین قوانین و دستورالعملهای مربوطه در این حوزه به قسمت راهنمای سرمایه گذاران جدید در سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) به نشانی  https://investmentmodels.satba.gov.ir مراجعه فرمایند.

فرآیند ها

بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط