تاریخ آخرین ویرایش: ۱۶ / ۰۱ /۱۴۰۱

تولید پراکنده و تجدیدپذیر

image_pdfimage_print

ساختگاههای پیشنهادی برای احداث نیروگاههای خورشیدی در استان یزد

اولین فراخوان سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های مقیاس کوچک

  • مشخصات نیروگاه‌های مقیاس کوچک مورد نیاز
  • ‏فرم درخواست متقاضیان سرمایه گذاری در احداث مولد مقیاس کوچک

فرآیند ها

بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط