تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

تاریخچه شرکت

 تاریخچه شرکت :

سال

شرح

۱۳۰۹

نصب و راه اندازی اولین مولد برق استان یزد به قدرت ۵۰کیلوولت در تقاطع خیابان مسجد جامع و امام خمینی توسط مهربان کاووسی

۱۳۳۶

افزایش مولدهای دیزلی به ۷ دستگاه به ظرفیت ۴۳۵۰ کیلووات و روشن شدن محلات یزد تا شعاع ۲ کیلومتری

۱۳۴۵

واگذاری مدیریت برق یزد از بخش خصوصی به دولت

۱۳۵۵

احداث دو دستگاه توربین گازی با قدرت۲۵/۲۴* ۲ مگاوات در نیروگاه شهید زنبق یزد

۱۳۵۷

احداث دو دستگاه مولد گازی دیگر به قدرت ۲۵/۲۴*۲ مگاوات

۱۳۶۴

احداث پست ۶۳/۴۰۰ کیلوولت با ظرفیت ۴۰۰ مگاولت آمپر و اتصال شبکه برق یزد به شبکه سراسری کشور

۱۳۶۷

انتزاع صنعت برق یزد از شرکت برق منطقه ای اصفهان و تاسیس شرکت برق منطقه ای یزد

۱۳۶۷

انتصاب آقای مهندس مدرسی به سمت مدیر عامل

۱۳۷۱

تاسیس شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

۱۳۷۵

تحویل برق شهرستانهای ابرکوه ، هرات و مروست و حاجی آباد به شرکت برق منطقه ای یزد

۱۳۷۶

احداث و بهره برداری از پست ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت یزد۲ به ظرفیت ۴۰۰ مگاولت آمپر

۱۳۷۷

احداث دو واحد گازی کرافت به قدرت ۶۰*۲ مگاوات و بهره برداری از پست ۲۰/۲۳۰ کیلوولت چادرملو

۱۳۷۷

انتصاب آقای مهندس عبدالخالق زاده به سمت مدیر عامل

۱۳۷۸

تاسیس شرکت مدیریت تولید برق یزد

۱۳۷۹

بهره‌برداری از دو واحد سیکل‌ترکیبی آلستوم به قدرت۱۲۳*۲ مگا‌وات

۱۳۸۱

الحاق برق شهرستان طبس به برق یزد و بهره برداری از پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت اردکان

۱۳۸۲

بهره برداری از خط ۴۰۰ کیلوولت یزد دو – یزد یک و خط ۱۳۲ کیلوولت هرات – مروست

۱۳۸۲

انتصاب آقای مهندس مهذب ترابی به سمت مدیر عامل

۱۳۸۴

بهره برداری از پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت شمال و خط ۲۳۰ کیلوولت یزد دو - شمال

۱۳۸۵

بهره برداری ازبخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی به قدرت اسمی ۱۶۰ مگاوات

۱۳۸۶

انتصاب آقای مهندس صباغزادگان به سمت مدیر عامل

۱۳۸۶

بهره برداری از خطوط ۴۰۰ کیلوولت یزد- کرمان و یزد-اصفهان

۱۳۸۷

بهره برداری از ۱۴ پروژه انتقال و فوق توزیع با اعتباری بالغ بر ۲۱۵ میلیارد ریال

۱۳۸۸

بهره برداری از دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی به قدرت اسمی ۳۲۰ مگاوات

۱۳۸۹

اجرای ۳۵۰کیلومترمدار خط ۴۰۰ کیلوولت و بهره برداری از یک واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی به قدرت اسمی ۱۶۰ مگاوات

۱۳۹۰

بهره برداری از ۷ پروژه طرح انتقال با هزینه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال

۱۳۹۱

بهره برداری از خط ۴۰۰ کیلوولت یزد۲ ، نیروگاه شیرکوه، فاز اول پست های ۴۰۰ نخلستان بافق و گلشن طبس و انتزاع طبس از یزد

۱۳۹۲

بهره برداری از یک واحد بخار نیروگاه خصوصی به ظرفیت ۱۶۰مگاوات و اتصال دو نیروگاه تولید پراکنده به ظرفیت۳۹ مگاوات به شبکه و جدا شدن برق شهرستان طبس از برق یزد

۱۳۹۳

بهره برداری از ۲واحد گازی نیروگاه خصوصی به ظرفیت ۳۲۰مگاوات و اتصال یک نیروگاه تولید پراکنده به ظرفیت ۸مگاوات به شبکه

۱۳۹۴

بهره برداری از ۲واحد گازی نیروگاه خصوصی تابان به ظرفیت ۳۲۰مگاوات و اتصال یک نیروگاه تولید پراکنده به ظرفیت ۸مگاوات به شبکه

۱۳۹۵

بهره برداری از ۵ پروژه طرح انتقال و فوق توزیع با اعتباری بالغ بر ۲۰۳ میلیارد ریال و اتصال دو نیروگاه تولید پراکنده به ظرفیت ۱۸ مگاوات به شبکه

۱۳۹۶

۱۳۹۶ بهره برداری از پروژه انتقال و فوق توزیع با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد ریال

۱۳۹۷

بهره برداری از ۳۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان یزد

۱۳۹۸

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی فهرج و افتتاح پست ۲۳۰ ابرکوه