تاریخ آخرین ویرایش: ۲۵ / ۱۱ /۱۴۰۰

ارتباط با مسولین خدمت ها

پیش شماره استان یزد : ۰۳۵

 

 

عنوان خدمت فرد پاسخگو تلفن تماس ایمیل
استعلام حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق حمید زارع ۳۳۰۱۲۲۲۸ hoghooghi{at}yrec.co.ir
خدمات نیروگاه های تولید پراکنده احمد کریمی ۳۳۰۱۳۵۲۷ a.karimi{at}yrec.co.ir
ثبت شکایات از شرکت های برق منطقه ای حمید زارع ۳۳۰۱۳۵۸۵ hoghooghi{at}yrec.co.ir
درخواست خدمات کتابخانه سید حسن موسوی ۳۳۰۱۳۵۷۶ pr{at}yrec.co.ir
درخواست کارآموزی مهندس سرداری ۳۳۰۱۲۲۲۸ amoozesh{at}yrec.co.ir
ثبت پیشنهادات مردمی احمد وظنخواه ۳۳۰۱۳۴۷۷ pishnahadat{at}yrec.co.ir
ارائه تسهیلات حمایتی به پژوهش ها محمد زارعشاهی ۳۵۲۸۲۲۱۵ research{at}yrec.co.ir
خدمات مشترکین نادر خانی ۳۳۰۱۳۳۹۰ khani{at}yrec.co.ir