تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

نظام پیشنهادات

فرایند ارسال پیشنهادات

فرم پیشنهاد

برای ارسال پیشنهاد می توانید فرم پیشنهاد را از طریق لینک بالا دانلود نموده و به ایمیل  ارسال نمایید. یا به صورت حضوری به آدرس زیر مراجعه فرمایید
 آدرس پستی : یزد- – بلوار دانشجو- شرکت برق منطقه ای یزد – طبقه اول – کمیته نظام پیشنهادات

آقای مهندس اعرابی – شماره تلفن : ۰۳۵۳۱۸۵۳۷۲

صندوق پستی ۶۵۶-۸۹۱۹۵  تلفن ۵-۸۲۵۱۷۵۱ 

شهروند گرامی شما می توانید برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود در موارد ذیل فرم پیوست را تکمیل فرمایید.

  1. نظر و پیشنهاد بر روی قوانین و مقررات این شرکت
  2. نظر و پیشنهاد در رابطه با بهبود ارائه خدمات