تاریخ آخرین ویرایش: ۲۴ / ۰۹ /۱۴۰۰

طرح بهینه سازی مصرف خانه به خانه

طرح بهینه سازی مصرف خانه به خانه

طرح”بهینه سازی مصرف خانه به خانه” که با هدف بهینه سازی مصرف برق در کشور در طول سال و بطور ویژه در فصل تابستان تهیه شده است، در قالب طرح  پایلوت و با هدف کاهش برق مصرفی مشترکین خانگی استان یزد از سوی شرکت توانیر در مهرماه ۱۳۹۹ به شرکت برق منطقه ای یزد ابلاغ گردید تا با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد طرح مذکور را دراستان یزد اجرایی نماید.

طبق برنامه ریزی های انجام شده، طرح بهینه سازی مصرف خانه به خانه در دو مرحله “حضور مجازی” و “بخش اجرایی” توسط شرکت برق منطقه ای یزد انجام خواهد شد.

در گام نخست و در مرحله آموزشی، مفاهیم بهینه سازی مصرف برق به زبان ساده و بصورت غیرحضوری به مشترکین علاقه مند در زمستان ۱۳۹۹ آموزش خواهد داده شد.

گام دوم و اجرایی این طرح شامل مراجعه کارشناسان بهینه سازی مصرف برق به آدرس شرکت کنندگان منتخب در دوره آموزشی و اجرای اقدامات اصلی در کاهش مصرف برق خانوار در تابستان مانند سرویس کولرهای آبی بر روی پشت بام می شود.