تاریخ آخرین ویرایش: ۱۸ / ۱۱ /۱۴۰۰

راهبرد مشارکت

یکی از مهمترین اهداف شرکت برق منطقه ای یزد در طول سنوات مختلف، ارائه سرویس بهینه به ذی‌نفعان، افزایش رضایتمندی مشتریان، تکریم ارباب رجوع و رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی بوده است. در همین راستا، این وظیفه برای شرکت متصور است که نسبت به اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردم و صاحبنظران در حوزه صنعت برق، از طرق مختلف اقدام نماید.

این شرکت خود را موظف می داند تا مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی را به اطلاع عموم رسانده و از طریق سامانه نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای یزد  به آدرس https://pish.yrec.co.ir ، نظرات و پیشنهادات صاحبنظران و مردم را پیرامون موارد مختلف جمع آوری و بررسی می نماید. پس از دریافت نظرات، نسبت به اصلاح و سپس تصویب و اجرای آنها اقدام می‌شود.

همچنین این شرکت از طریق سامانه نظرسنجی های شرکت https://yrec.co.ir/votes به آدرس اقدام به اخذ دوره ای نظرات مردم و ذی نفعان در خوزه های مختلف مرتبط با خدمات شرکت می نماید

همچنین این شرکت در سامانه میز خدمات الکترونیک و از طریق خدمت ثبت شکایات نسبت به اخذ شکایات، انتقادات و پیشنهادات مرتبط با خدمات این شرکت اقدام می نماید. ضمنا در این سامانه برای هر یک از خدمات ارائه شده به شهروندان نظرسنجی مستقل به منظور افزایش کیفیت خدمات انجام می گردد.