تاریخ آخرین ویرایش: ۳۰ / ۰۸ /۱۴۰۱

ارتباط با مسئولین تارنما

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس ایمیل
داوود محمدی سرپرست دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات ۳۸۲۵۱۲۱۵ ict{at}yrec.co.ir