تاریخ آخرین ویرایش: ۰۸ / ۰۲ /۱۴۰۰

ارتباط با مسئولین تارنما

image_pdfimage_print
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس ایمیل
سید محمد حسین غیاثی مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات ۳۸۲۵۱۲۱۵ ict{at}yrec.co.ir
سید مصطفی طباطبایی پور کارشناس فناوری اطلاعات ۳۱۸۵۳۵۲۳ tabatabaeipur@yrec.co.ir