شرکت برق منطقه ای یزد

پیش بینی هوای شهر یزد

آرام
۷
امروز
۲۱°     ۶°
فردا
۲۱°     ۸°
آدینه
۱۳°     ۲°