تاریخ آخرین ویرایش: ۲۳ / ۰۴ /۱۴۰۳

وب سایت شفافیت

  • شفافیت سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام جلوگیری کرد.
    سامانه شفافیت، اولین اقدام این شرکت در راستای توسعه شفافیت است. این سامانه به صورت مستمر از نظر محتوا و بستر به روز خواهد شد.

دولت شفاف

فهرست اطلاعات مفید برای کسب و کارها

مناقصات و مزایده ها

اطلاعات قراردادها

فهرست مجوزهای اعطایی

  • مجوز احداث مولدهای مقیاس کوچک و نیروگاه‌های تجدید پذیر

 

سایر اطلاعات

بودجه و مالی

فرآیندهای صدور مجوز

مجوزهای صادر شده

اطلاعات قرادادهای پژوهشی