تاریخ آخرین ویرایش: ۳۱ / ۰۲ /۱۴۰۱

۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۱ – کاهش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

کد خدمت: 

۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۱

عنوان خدمت:

کاهش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

Service Title:

Reducing the branching power of subscribers of regional electricity companies

شرح خدمت:

مشترکینی که درخواست کاهش قدرت انشعاب را دارند، می‌توانند به شکل غیرحضوری خدمت خود را دریافت کنند

Description:

Subscribers who request a reduction in the power of the branch can receive their service in absentia.

 

متوسط زمان ارائه خدمت:

۶ روز کاری

واحد پاسخگو:

 دفتر خدمات مشترکین و مدیریت­ مصرف و وصول ­درآمد

شماره تماس واحد پاسخگو:

۰۳۵-۳۳۰۱۳۵۴۱

نحوه ارائه خدمت:

 الکترونیکی

مدارک لازم:

  • مطالعات برآورد قدرت درخواستی
  • شرح نوع فعالیت
  • سند احراز هویت حقیقی و حقوقی

 

لینک دریافت خدمت

توافقنامه سطح خدمت (SLA)

راهنمای استفاده از خدمت

اطلاعات تکمیلی خدمت

 

فرآیند خدمت:

سوالات متداول:

۱- چه مشترکینی میتوانند کاهش موقت قدرت بدهند؟

جواب: ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ(  ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ) باﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴

۲- یا تعداد دفعات کاهش موقت محدودیت دارد؟

جواب: بله مشترکین ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣـﺪﺍﻛﺜﺮ ﺷـﺶ ﺑـﺎﺭ ﺩﺭ ﻣـﺪﺕ ۹ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ

۳-ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ چقدر است؟

جواب: ۱/۵  سال

۴- ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺪﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ چقدر است ؟

جواب: ۹ سال

۵- ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺷـﺮﻭﻉ ﻣـﺪﺕ کاهش قدرت چیست؟

جواب: ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻧﻴـﺎﺯ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺼﺐ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ