درباره gis

وب‌سایت:
توضیحات:

مطالب منتشر شده توسط : gis:

image_pdfimage_print

عضویت نماینده GIS برق منطقه ای یزد در کمیته SDI استان

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹

با توجه به تشکیل کمیته SDI استان در استانداری یزد، با حکم معاونت عمرانی استانداری، کارشناس GIS شرکت برق منطقه ای ، حسن صالحی وزیری ، به عنوان نماینده شرکت به عضویت این کمیته درآمد. تا در جلسات کمیته SDI استان شرکت نماید.

تهیه سامانه استعلام حریم

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹

با همکاری واحد  GIS شرکت و دفتر حقوقی سامانه استعلام حریم برای پاسخگویی سریع و دقیق به استعلامات حریم راه اندازی گردید. این سامانه در جهت توسعه خدمات دولت الکترونیک و عدم نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان ایجاد شده است. این سامانه یکی از امکانات Web GIS شرکت بوده و متقاضی فقظ با مراجعه به […]

تهیه روش اجرایی به روزرسانی GIS در شرکت برق منطقه ای

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹

در راستای نظام مند شدن نحوه بروزرسانی اطلاعات مکانی و توصیفیی GIS، روش اجرایی بروزرسانی GIS تهیه گردید. با توجه به تغییرات شبکه انتقال و فوق توزیع ناشی از پروژه های احداث و توسعه، اصلاح و بهینه سازی و سرویس و نگهداری لازم است اطلاعات GIS بروز گردند که برای اینکار با توجه به دستورالعمل […]

انجام صحت سنجی اطلاعات توصیفی خط و پستها در قرارداد PM معاونت بهره برداری

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹

برای اولین بار در سطح شرکتهای برق منطقه ای، برق منطقه ای یزد برای صحت سنجی اطلاعات توصیفی خطوط و پستها از ظرفیت قرارداد PM معاونت بهره برداری استفاده نمود. با این ابتکار از آنجاکه در طول قرارداد PM کارشناسان پیمانکار تمامی اجزا و تجهیزات شبکه را مورد بازدید و بررسی قرار می دهند همزمان […]

به روزرسانی پایگاه داده GIS صنعت برق یزد مطابق با استاندارد نسخه ۴ توانیر

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹

با توجه به ابلاغ نسخه چهارم استاندارد GIS از سوی شرکت توانیر، واحد GIS  اقدام به بروزرسانی پایگاه داده GIS بر اساس نسخه مذکور و بارگذاری بر روی سرور GIS نمود. در حال حاضر کارشناسانی که به این سرور دسترسی دارند می توانند نسخه بروز پایگاه داده را بر روی سیستم خود داشته باشند که […]

برداشت تصاویر پستهای برق منطقه ای با استفاده از پهپاد و بارگذاری در GIS

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹

برای اولین بار در سطح توانیر و شرکتهای برق منطقه ای، برق منطقه ای یزد اقدام به تهیه تصاویر پستهای برق با استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه با پهپاد نمود. با توجه به تغییرات استاندارد ۴ و نیاز به برداشت اطلاعات مکانی تجهیزات داخل پستها، واحد GIS با بررسی روشهای مختلف برداشت این تجهیزات […]

نسخه چهارم استاندارد پایگاه داده مکانی صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹

برگزاری چهل و سومین جلسه کمیته GIS

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹

چهل و سومین جلسه کمیته GIS با حضور اعضای جدید کمیته برای آشنایی اعضای جدید با فعالیتهای واحد و کمیته GIS  و همچنین شنیذن نقطه نظرات اعضا برگزار شد. حضور فعال نماینده واحد GIS در کمیته های راه اندازی پروژه ها از جمله پروژه های اصلاح و بهینه سازی و نحوه اعمال برداشت اطلاعات GIS  […]

معرفی اعضای جدید کمیته GIS

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹

با توجه به اتمام دوره عضویت اعضای قبلی کمیته و تغییرات ایجاد شده در پستهای سازمانی شرکت ، اعضای جدید کمیته GIS مطابق با نظامنامه این کمیته، حکم خود را از مدیرعامل شرکت دریافت نمودند.   اعضای کمیته GIS به شرح زیر می باشد: مسئول کمیته : آقای احمد کردستانی (معاون برنامه ریزی و تحقیقات) […]

انعقاد قرارداد تهیۀ نرم افزار بومی شرکت برق منطقه ای یزد با شرکت سافا

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹

با توجه به رویکرد  شرکت برق منطقه‌ای یزد در حمایت از شرکتهای دانش بنیان استان، واحد GIS  اقدام به بررسی شرکتهای مختلف در حوزه نرم افزار GIS  نمود و با بررسی نرم افزارهای موجود در این زمینه و سوابق شرکتها، در نهایت تهیه نرم افزار بومی GIS را با عقد قراردادی به شرکت سافا که […]