تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

واگذاری برق موقت

متقاضی گرامی در صورتی که تقاضای واگذاری برق موقت برای انشعاب کمتر از ۷ مگاوات است به سایت شرکت توزیع برق یزد مراجعه فرمایید. برای درخواست های بالاتر از ۷ مگاوات ابتدا روش اجرایی واگذاری یا تغییر در مشخصات انشعاب را مطالعه فرموده و سپس فرم درخواست واگذاری برق موقت را تکمیل فرمایید. از طریق کد رهگیری که در انتهای تکمیل فرم به شما داده می شود می توانید وضعیت درخواست را پیگری نمایید

دانلود روش اجرایی واگذاری یا تغییر در مشخصات انشعاب

کارشناس مرتبط : محمد حسین رضایی. شماره تماس : ۳۱۸۵۳۰۸