تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

قطع موقت انشعاب

متقاضی گرامی در صورتی که درخواست قطع موقت انشعاب برای انشعاب کمتر از ۷ مگاوات است به سایت شرکت توزیع برق یزد مراجعه فرمایید. برای درخواست های بالاتر از ۷ مگاوات ابتدا روش اجرایی واگذاری یا تغییر در مشخصات انشعاب را مطالعه فرموده و سپس فرم قطع موقت انشعاب را تکمیل فرمایید. از طریق کد رهگیری که در انتهای تکمیل فرم به شما داده می شود می توانید وضعیت درخواست را پیگری نمایید

کارشناس مرتبط : محمد حسین رضایی. شماره تماس ۳۱۸۵۳۰۸

دانلود روش اجرایی واگذاری یا تغییر در مشخصات انشعاب