بیانیه توافق سطح خدمت

آخرین ویرایش : ۱۱ / ۱۲ /۱۳۹۵
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

در تارنمای شرکت برق منطقه ای یزد خدمات در انواع و به شرح زیر ارائه می گردد:

 • خدمات اطلاع رسانی :
  – مناقصه ها/ مزایده های شرکت
  – ارائه فرم های درخواست های مختلف
  – اطلاعات مورد نیاز مشتریان برق برای مدیریت مصرف
  اخبار و اطلاعیه ها
  – ارائه خدمات به کارکنان و کاربران
  – تعرفه های برق در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵
  – قوانین و مقررات
 • خدمات تعاملی :
  – رسیدگی به شکایات
  – محاسبه هزینه های برق مصرفی با تعرفه های سال های ۱۳۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۴ و ۹۵
  – درخواست انشعاب برقمسئولیت ارائه خدمت :
  فراهم ساختن بستر لازم برای ارائه ، تضمین ، پایداری و رفع اشکالات اعلام شده در مورد خدمات ارائه شده به عهده دفتر فناوری اطلاعات شرکت برق منطقه ای یزد می باشد.

درخواست خدمت :
از طریق ارسال نامه به مدیر دفتر فناوری اطلاعات و آمار و نیز میز خدمات شرکت می باشد.
دسترس پذیری :
این خدمات همواره دردسترس می باشند وموارداحتمالی خروج از دسترس،ازطریق تارنما اطلاع رسانی می گردد.
نگهداری و تغییرات خدمت :
در صورت نیاز به انجام عملیات تغییر و نگهداری که منجر به عدم دسترسی به خدمت در ساعات مورد نیاز خواهد شد ارائه کننده خدمت مراتب را از قبل با بهره بردار هماهنگ خواهد نمود.
گزارش دهی ، بازبینی و ممیزی :
ارائه کننده سرویس سالانه و یا در دوره های زمانی درخواستی گزارش استفاده پرسنل بهره بردار از خدمات مناقصه ها/ مزایده های صنعت برق و رسیدگی به شکایات و جلسات و صورتجلسات را ارائه خواهد نمود.
فسخ و پایان :
در زمان فسخ و پایان خدمت ، ارائه کننده ابتدا یک نسخه پشتیبان از اطلاعات بهره بردار تهیه نموده و سپس نسبت به قطع خدمت اقدام خواهد کرد.