1

ارتباط با مسولین خدمت ها

پیش شماره استان یزد : 035

 

 

عنوان خدمت فرد پاسخگو تلفن تماس ایمیل
استعلام حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق حمید زارع 33012228 hoghooghi{at}yrec.co.ir
خدمات نیروگاه های تولید پراکنده احمد کریمی 33013527 a.karimi@yrec.co.ir
ثبت شکایات از شرکت های برق منطقه ای حمید زارع 33013585 hoghooghi{at}yrec.co.ir
درخواست خدمات کتابخانه سید حسن موسوی 33013576 pr@yrec.co.ir
درخواست کارآموزی مهندس سرداری 33012228 amoozesh@yrec.co.ir
ثبت پیشنهادات مردمی احمد وظنخواه 33013477 pishnahadat@yrec.co.ir
ارائه تسهیلات حمایتی به پژوهش ها محمد زارعشاهی ۳۵۲۸۲۲۱۵ research@yrec.co.ir
خدمات مشترکین نادر خانی 33013390 khani@yrec.co.ir