تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

درخواست وصل مجدد انشعاب

متقاضی گرامی در صورتی که تقاضای وصل مجدد انشعاب برای انشعاب کمتر از ۷ مگاوات است به سایت شرکت توزیع برق یزد مراجعه فرمایید. برای درخواست های بالاتر از ۷ مگاوات ابتدا روش اجرایی واگذاری یا تغییر در مشخصات انشعاب را مطالعه فرموده و سپس فرم وصل مجدد انشعاب را تکمیل فرمایید. از طریق کد رهگیری که در انتهای تکمیل فرم به شما داده می شود می توانید وضعیت درخواست را پیگری نمایید
کارشناس مرتبط : محمد حسین رضایی شماره تماس : ۳۱۸۵۴۰۳