تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

امورتدارکات وقراردادها

شرح وظایف

 • – نظارت و هماهنگ نمودن کلیه عملیات مربوط به‏ خرید کالا و خدمات موردنیاز شرکت از منابع داخلی و خارج از کشور

  – نظارت و هماهنگی بین امور تدارکات ، درخواست‏کننده واداره انبار به‌منظور ارائه خدمات مربوط به‏ تهیه کالا به‏ بهترین نحوه ممکن درکوتاهترین زمان

  – کنترل و نظارت براقدامات مربوط به‏ خریدهای خارجی در محدوده اختیارات باتوجه به‏ مقررات و مصوبات و بخش‌نامه‌ها

  – نظارت بر اجرای کامل مقررات ، دستورالعمل‌هاوآئین نامه های مالی و انبارداری

  – نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به خرید کالا و خدمات مورد نیاز شرکت

  – کنترل ونظارت برانجام اقدام لازم جهت اخذ قراردادبرای ترک تشریفات اخذشده

  – نظارت بر فروش اشیاء اسقاط شده بر طبق آئین‌نامه‌های مربوط

  – نظارت براقدامات مربوط به‏ ترخیص کالا،اخذخسارات احتمالی و…

  – نظارت بر اقدامات مربوط به‏ تخصیص و تامین ارز موردنیاز قراردادها و گشایش اعتبار اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح

  – کنترل موجودی انبار ها مطابق نیازهای اعلام شده شرکت

  – نظارت بر سیستم انبارداری ،کدگذاری،کنترل شرایط محیطی انبارها ونگهداری وحفظ کیفیت کالاهای انبار

  – نظارت برنحوه انبار نمودن کالاها و دراختیار گذاردن آنها به منظور به حداقل رساندن سرمایه گذاری در موادوملزومات اداری

  – اقدامات لازم برای تهیه ملزومات اداری شرکت

  – همکاری و هماهنگی لازم با سایر واحد‌های شرکت

  – شرکت در جلسات ،کمیسیون‌ها و سایرموارد باتوجه به‏ نیاز شرکت

  – حصول اطمینان از حسن انجام وظایف‌کارکنان تابع با اعمال نظارت مستقیم برکار آنها

  – نظارت برتهیه وتکمیل بانکهای اطلاعاتی موردنیازامورتدارکات وقراردادها وانبار

  – همکاری باتیم انبارگردانی درانتهای سال وانبارگردانی میان دوره ای به منظور تصحیح اطلاعات آماری انبار

  – نظارت برتهیه گزارش های عملکردی وآماری امور و ارائه به‏ مقام‌مافوق

  – تلاش درجهت استقرار و ارتقاء نظام های مدیریتی و استراتژیک شرکت

  – انجام سایر وظایف مرتبط شغلی طبق دستور مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی سرپرست : مهدی رضایی

تلفن مستقیم :۳۸۲۵۳۶۲۶

ایمیل : mali@yrec.co.ir