1

اداره نظارت بر خدمات

شرح وظایف

 • – نظارت بركليه پرداخت‏ها و كنترل هزينه‏ها با بودجه و اعتبارات مصوب

  – تأييد و امضا چكهاي صادره و كليه اسناد مالي شركت با رعايت مقررات مربوطه

  – نظارت بر تهيه و تاييد صورتهاي مالي شركت جهت ارائه به  مجمع عمومي

  – همكاري با معاونت برنامه ريزي در تنظيم بودجه شركت

  – همكاري با حسابرسان شركت در تهيه گزارش حسابرسي و پاسخ به سؤالات آنها

  – هماهنگي ومديريت تهيه گزارش هيئت مديره در پايان سال مالي درخصوص عملكرد كلي يكساله شركت و تهيه پاسخ گزارش حسابرسي جهت ارائه به  مجمع عمومي

  – نظارت بر تهيه‏ و تأمين كليه كالاهاي موردنياز شركت از منابع داخلي و خارجي طبق ضوابط و مقررات جاري

  – نظارت بر توزيع كالاهاي موجود در انبار براساس دستورالعمل‏‏ها و ضوابط حاكم

  – نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت تهيه بيلان انبارهاي شركت

  – نظارت برانجام اقدامات لازم براي فروش كالاهاي مازاد براساس قوانين و مقررات جاري

  – نظارت بر انجام اقدامات لازم براي تأمين خدمات عمومي، ارتباطي، تأسيساتي ، حمل و نقل ، حفظ و نگهداري اموال و تأسيسات مربوطه

  – همكاري با معاونت‏‏ طرح و توسعه در تنظيم قراردادها با پيمانكاران و مشاوران

  – بررسي‏و نظارت مستمر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي به‏منظور شناخت نارسايي‏ها و پيشنهاد طرح‏هاي مناسب براي ارتقا كمي و كيفي وظايف حوزه معاونت

  – تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام هاي مديريتي واستراتژيك شركت

  – انجام ساير وظايف شغلي طبق دستور مقام مافوق

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی معاون : سید رضا حسینی

 مدرک: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم : 3185300

ایمیل : mali@yrec.co.ir