image_pdfimage_print

گزارش پروژه تدوین سند انرژی استان یزد

با توجه به کمبود منابع انرژی و نیاز روزافزون به استفاده از آن در جوامع، بکارگیری روش هایی که بتوان همزمان با رشد اقتصادی، بهره وری منابع انرژی و استفاده بهینه از آنها را افزایش داد، ضروری می باشد. لذا تدوین استراتژی ها و سیاست های مناسب با در نظر گرفتن معیارهای پیش بینی آینده […]

مقاله تجربه تدوین سند توسعه فناوری اطلاعات

چکیده : فناوری اطلاعات گرچه هنوز در زمره علوم و فنون پایه و قدیمی بحساب نمی آید لیکن پیشرفت سریع و سرعت بروز آوری آن باعث شده تا به عنوان یک علم نو پا نیز قلمداد نشود. رد پای این حوزه هم اکنون در اکثر علوم جدید و قدیم به چشم می خورد . اکنون […]