1

نصب و راه اندازی نسخه Geotajak 2 و نصب نسخه آزمایشی Geotajak 3 بر روی سرور برق منطقه ای یزد

پیرو انعقاد قراداد نرم افزار بومی GIS با شرکت سافا، نسخه Geotajak  2 و همچنین نسخه ارتقا ء یافته آن به شکل آزمایشی با نام Geotajak 3 بر روی سرور برق منطقه ای یزد نصب و قابل استفاده برای همکاران گردید.دسترسی به نرم افزار Geotajak با مراجعه به اینترانت شرکت و از بخش سامانه GIS، برای همکاران در دسترس می باشد .
معرفی سامانه استعلام حریم برق منطقه ای یزد (ساحب) به استانداری و سایر ارگانهای استان

با توجه به راه اندازی کامل سامانه استعلام حریم برق منطقه ای یزد با نام ساحب با همکاری واحد GIS و دفتر حقوقی شرکت، این موضوع طی نامه ای به استانداری یزد جهت انعکاس و ابلاغ به دستگاههای اجرایی استان اعلام شد و مقرر گردید که از تاریخ 1400/03/01 کلیه استعلامات حریم بدون مراجعه حضوری از طریق وبسایت شرکت به آدرس yrec.co.ir  و قسمت استعلام حریم، انجام و پاسخ را از همین سامانه دریافت نمایند.
راه اندازی سامانه SDI (زیر ساخت داده مکانی) استان

راه اندازی سامانه SDI استان ازسالها قبل برنامه ریزی شده بود ولی اجرایی نشده بود که با همت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری،SDI استان راه اندازی و دستگاههای مختلف استان، داده مکانی خود را بر روی این سامانه قرار دادند تا بتوان نسبت به اشتراک گذاری داده ها بدون پرداخت هزینه و صرف زمان ، با استفاده از دسترسی به سرویسهای موردنظر داده های سایر ارگانها را دریافت نمود.

 
تهیه نقشه Cross شبکه انتقال و فوق توزیع با شبکه آب و فاضلاب و توزیع برق استان یزد

پس از برگزاری سومین همایش GIS صنعت آب و برق، وزارت نیرو با اشاره به بیانیه پایانی این همایش، خواستار ایجاد سازوکاری در شرکتهای تابعه وزارت نیرو در داخل استانها برای به اشتراک گذاری داده های GIS گردید که در این راستا،واحد GIS برق منطقه ای یزد در این زمینه پیش قدم گردید و با دعوت و تشکیل 3 جلسه با حضور نمایندگان GIS شرکتهای آب و برق استان، اشتراک گذاری داده ها را کلید زد تا در زمینه شرکتهای تابعه وزارت نیرو هماهنگی لازم در خصوص داده ها وجود داشته باشد.در این خصوص نقشه CROSS شبکه انتقال و فوق توزیع با شبکه های آب و فاضلاب و توزیع برق توسط واحد GIS تهیه و آماده بهره برداری واحدهای مختلف شرکت می باشد.
عضویت نماینده GIS برق منطقه ای یزد در کمیته SDI استان

با توجه به تشکیل کمیته SDI استان در استانداری یزد، با حکم معاونت عمرانی استانداری، کارشناس GIS شرکت برق منطقه ای ، حسن صالحی وزیری ، به عنوان نماینده شرکت به عضویت این کمیته درآمد. تا در جلسات کمیته SDI استان شرکت نماید.
تهیه سامانه استعلام حریم

با همکاری واحد  GIS شرکت و دفتر حقوقی سامانه استعلام حریم برای پاسخگویی سریع و دقیق به استعلامات حریم راه اندازی گردید.

این سامانه در جهت توسعه خدمات دولت الکترونیک و عدم نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان ایجاد شده است.

این سامانه یکی از امکانات Web GIS شرکت بوده و متقاضی فقظ با مراجعه به وبسایت شرکت و ورود به بخش استعلام حریم، درخواست خود را که شامل اطلاعات فردی شخص حقیقی یا حقوقی و اطلاعات عارضه مورد نظر از جمله مختصات عارضه می باشد را تکمیل و ارسال می نماید و با کد پیگیری که از سامانه دریافت می کند می تواند روند رسیدگی به درخواست را رهگیری و در نهایت پاسخ استعلام خود را دریافت نماید.

در بخش بررسی و پاسخگویی نیز با ثبت درخواست متقاضی در سامانه استعلام حریم، سندی  با همان مشخصات در سامانه میروفایلر ایجاد می گردد که از طریق کارشناس واحد حقوقی به واحدهای فنی ارجاع می شود.

همچنین کارشناس حقوقی با مراجعه به شامانه استعلام حریم درخواستهای جدید ثبت شده را برای بررسی فنی به کارشناسان فنی معاونتهای برنامه ریزی، طرح و توسعه و بهره برداری ارجاع می دهد.

کارشناسان فنی با بررسی وضعیت و جانمایی عارضه مورد نظر با خطوط شبکه که بر روی سامانه موجود است نتیجه بررسی خود را به کارشناس حقوقی ارجاع می دهند و نهایتا پاسخ متقاضی از طریق ارتباط با میروفاییلر تهیه و از طریق سامانه استعلام حریم قابل دریافت می باشد.
تهیه روش اجرایی به روزرسانی GIS در شرکت برق منطقه ای

در راستای نظام مند شدن نحوه بروزرسانی اطلاعات مکانی و توصیفیی GIS، روش اجرایی بروزرسانی GIS تهیه گردید.

با توجه به تغییرات شبکه انتقال و فوق توزیع ناشی از پروژه های احداث و توسعه، اصلاح و بهینه سازی و سرویس و نگهداری لازم است اطلاعات GIS بروز گردند که برای اینکار با توجه به دستورالعمل بروزرسانی حین فعالیتهای روزانه شرکت توانیر، روش اجرایی بروزرسانی با همکاری راهبران GIS معاونتهای طرح و توسعه و بهره برداری تهیه گردید.
انجام صحت سنجی اطلاعات توصیفی خط و پستها در قرارداد PM معاونت بهره برداری

برای اولین بار در سطح شرکتهای برق منطقه ای، برق منطقه ای یزد برای صحت سنجی اطلاعات توصیفی خطوط و پستها از ظرفیت قرارداد PM معاونت بهره برداری استفاده نمود.

با این ابتکار از آنجاکه در طول قرارداد PM کارشناسان پیمانکار تمامی اجزا و تجهیزات شبکه را مورد بازدید و بررسی قرار می دهند همزمان اطلاعات توصیفی GIS را نیز صحت سنجی و تکمیل می نمایند.

این کار با همکاری و مساعدت معاونت و همکاران محترم معاونت بهره برداری در حوزه پستها تکمیل شده و در مورد خطوط شبکه درحال انجام است.
به روزرسانی پایگاه داده GIS صنعت برق یزد مطابق با استاندارد نسخه ۴ توانیر

با توجه به ابلاغ نسخه چهارم استاندارد GIS از سوی شرکت توانیر، واحد GIS  اقدام به بروزرسانی پایگاه داده GIS بر اساس نسخه مذکور و بارگذاری بر روی سرور GIS نمود.

در حال حاضر کارشناسانی که به این سرور دسترسی دارند می توانند نسخه بروز پایگاه داده را بر روی سیستم خود داشته باشند که دستورالعمل نحوه دسترسی از طریق واحد GIS  تهیه و ارسال گردیده است.
برداشت تصاویر پستهای برق منطقه ای با استفاده از پهپاد و بارگذاری در GIS

برای اولین بار در سطح توانیر و شرکتهای برق منطقه ای، برق منطقه ای یزد اقدام به تهیه تصاویر پستهای برق با استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه با پهپاد نمود.

با توجه به تغییرات استاندارد 4 و نیاز به برداشت اطلاعات مکانی تجهیزات داخل پستها، واحد GIS با بررسی روشهای مختلف برداشت این تجهیزات و مقایسه دقت، زمان و هزینه روشهای مختلف، استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه و تصویربرداری از پستها با پهپاد را مقرون به صرف دانسته و بکار گرفت.

از نتایج این پروژه می توان به تهیه آرشیو کاملی از تصاویر پستها که نشان دهنده وضعیت تجهیزات پست و امکان یا عدم امکان توسعه پستها بدون مراجعه به پستها می باشد.