تاریخ آخرین ویرایش: ۲۹ / ۰۹ /۱۴۰۱

دفتر حراست و امور محرمانه

شرح وظایف

انجام اقدامات لازم در اجرای سیاستها و خط مشی های حفاظتی ابلاغ شده از طریق دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو

– نظارت بر تهیه و اجرای طرح های حفاظتی برای کلیه اموال و تجهیزات شرکت

– نظارت بر اجرای برنامه ها وسیاستهای امنیتی، نگهداری وحفاظت از تاسیسات،تجهیزات،سخت افزار،سرویسهای شبکه و….

– نظارت بر اجرای سیستم کنترل  ورود وخروج کارکنان وارباب رجوع

– ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه شرکت ودریافت،ارسال، توزیع و پیگیری نامه های محرمانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی

– نظارت بر نگهداری و حفاظت از اسناد محرمانه شرکت

– نظارت وهمکاری درپیاده سازی طرح های مدیریت بحران وپدافندغیرعامل

– نظارت بررعایت اصول حفاظت فیزیکی دارائیهای شرکت

– تلاش درجهت حفظ امنیت دارائیهای شرکت درزمینه فناوری اطلاعات

– همکاری وایجاد هماهنگی لازم با نهادهاوسازمانهاونهادهای محلی جهت انجام امورحراستی شرکت برابرابلاغیه های وزارت نیرو

– نظارت بر صدورکارت شناسایی برای کارکنان شرکت

– اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان اعزامی به خارج از کشور به مدیرعامل و مراجع ذیربط

– بررسی وپیشنهاد مشاغل حساس و کلیدی شرکت و اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان جهت تصدی مشاغل حساس

– همکاری ونظارت برتهیه،نگهداری ، نقل وانتقال و مصرف مواد ناریه موردنیاز طرحهای شرکت بر اساس دستورالعمل های ابلاغی

– نظارت بر تهیه سلاح، مهمات، لوازم مخابراتی بی سیم و نظارت بر نحوه استفاده، نگهداری و نقل وانتقال آنها

– ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به مدیریت عامل شرکت

– حضوردرجلسات کمیسیونهای معاملات،مناقصه وغیره…به منظورنظارت وکنترل به عملکردآنها

  • تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام های مدیریتی و استراتژیک شرکت

– نظارت بر عملکرد پرسنل تحت سرپرستی

– انجام سایر وظایف شغلی طبق دستورمقام مافوق
اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر :سید جلال حسینی

تلفن مستقیم : ۳۸۲۵۳۴۷۹