1

ارتباط با مسئولین تارنما

نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس ایمیل
سید محمد حسین غیاثی مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات 38251215 ict{at}yrec.co.ir
سید مصطفی طباطبایی پور کارشناس فناوری اطلاعات 33013523 tabatabaeipur@yrec.co.ir