1

نظرسنجی از دستورالعمل‌ها،قوانین و مقررات

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

نظرسنجی مصوبه اصلاح مقررات برقراری انشعاب

نظرسنجی مصوبه تعیین مقررات ترانزیت انرژی الکتریکی در شبکه برق کشور

نظرسنجی فرآیند اخذ گواهی ظرفیت، نحوه انعقاد قرارداد دو جانبه، فرآیند آغاز فعالیت مشترکین در معاملات برق بازار بورس انرژی