چشم انداز ، اهداف و وظایف

بيانيه چشم انداز

 • پيشتاز در سطح ملي با ايجاد بستري مناسب براي سرمايه گذاري، فعاليت و پيشرفت هم راستا با توسعه پايدار

بيانيه مأموريت

 • تامين برق مطمئن و پايدار براي مشتريان از طريق توسعه و بهره‌برداري بهينه از تاسيسات شبكه برق، در راستاي رضايتمندي ذينفعان

بيانيه ارزشها

 • خدمت رساني: ارج نهادن به مشتريان و توجه به نيازها و خواسته‌هاي ذينفعان
 • يادگيري: بهبود مستمر، دانش محوري و تعالي
 • كرامت انساني: همدلي، شور و نشاط، هم‌افزايي و شايسته سالاري
 • شفافيت: اطلاع رساني، پاسخگويي و مسئوليت پذيري

اهداف كلان

 • افزايش رضايتمندي مشتريان
 • برآوردن انتظارات جامعه
 • افزايش رضايتمندي كاركنان
 • افزايش رضايتمندي سهامداران
 • افزايش رضايتمندي تامين كنندگان

وظایف

 • خريد،فروش و مبادله نيروي برق اعم از كلي و جزئي
 • بهره برداري و اداره تاسيساتي كه در اختيار شركت گذارده مي شود
 • همكاري و اشتراك مساعي با ساير موسسات مربوطه در پژوهش وبررسي به منظور پيشرفت و بهبود و توسعه مباني علمي و فني و اقتصادي در حوزه عمل شركت
 • سرمايه گذاري و مشاركت در موسسات و شركتهاي داخلي كه ارتباط با مقاصد شركت داشته باشد در حدود مقررات مربوط
 • انجام اموري كه وزارت نيرو اختيارات خود را در امور برق به شركت در حوزه عمل آن تفويض نمايد
 • انجام هرگونه عمليات و معاملات بازرگاني كه براي مقاصد شركت ضروري بوده و به صرفه وصلاح شركت باشد