تاریخ آخرین ویرایش: ۳۱ / ۰۲ /۱۴۰۱

۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۳ – جمع آوری دایم انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

کد خدمت: 

۱۳۰۳۲۱۱۸۱۰۳

عنوان خدمت:

جمع آوری دایم انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

Service Title:

Permanent elimination of power outages

شرح خدمت:

مشترکینی که درخواست جمع‌آوری دایم انشعاب دارند، می‌توانند به شکل غیرحضوری خدمت خود را دریافت کنند.

Description:

In case where the subscriber intends to demolish the property due to the destruction of the property or the intention to transfer the property without power branching , they can request permanent elimination of power outages through this service

 

متوسط زمان ارائه خدمت:

 ۵ روز کاری

واحد پاسخگو:

 دفتر خدمات مشترکین و مدیریت­ مصرف و وصول ­درآمد

شماره تماس واحد پاسخگو:

۰۳۵-۳۳۰۱۳۵۴۱

نحوه ارائه خدمت:

 الکترونیکی

مدارک لازم:

  • وکالت‌نامه (در صورت اشتراکی بودن انشعاب)
  • سند احراز هویت (مانند کارت ملی)

 

لینک دریافت خدمت

توافقنامه سطح خدمت (SLA)

راهنمای استفاده از خدمت

اطلاعات تکمیلی خدمت

 

فرآیند خدمت:

سوالات متداول:

۱- در صورتی که مشترک که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشد، درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید، ارزش انشعابی که به مشترک مسترد می گردد به نرخ زمان پرداخت
هزینه انشعاب است یا به نرخ روز؟
جواب: به نرخ روز
۲- آیا به محض اینکه بدهی مشترک به ۱۰۰ درصد هزینههای عمومی برقراری انشعاب برق ) ارزش به روز انشعاب( برسد شرکت برق می تواند انشعاب را جمع آوری کند؟

جواب: خیر باید صورتحساب ارسال شود و اخطار پرداخت بدهی هم به مشترک داده شود، چنان چه مشترک اقدامی نکرد، انشعاب جمع آوری می گرددد

۳-چنانچه یک سال از تاریخ قطع برق بگذرد مشترک علیرغم ارسال صورتحساب واخطار شرکت برق وضع خود را مشخص ننماید، آیا شرکت برق می تواند انشعاب را جمع آوری نماید؟

جواب: بله می تواند

۴- حداقل ارزش انشعاب که جهت پرداخت به مشترک قبل از تسویه بدهی مشترک وخسارت ناشی از عدم ایفای تعهد ) در صورت وجود ( در نظر گرفته می شود چقدر است؟

جواب: مبلغ مندرج در ستون یک جداول هزینههای برقراری انشعاب برق

۵- در چه صورت مشترک با وصل خودسرانه جریان برق که توسط شرکت قطع شده، انشعاب برق وی به طور دائم جمع آوری می گردد؟

جواب: در صورتی که دو بار این کار توسط مشترک انجام شده باشد، پس از تخلف در بار اول، تنها با سپردن تعهد کتبی بر تکرار نشدن و تسویه حساب کامل و پرداخت معادل دو برابر هزینه
وصل، انشعاب وصل می گردد.