تاریخچه شرکت

 تاریخچه شرکت :

سال

شرح

1309

نصب و راه اندازي اولين مولد برق استان یزد به قدرت 50كيلوولت در تقاطع خيابان مسجد جامع و امام خمينی توسط مهربان كاووسي

1336

افزايش مولدهاي ديزلي به 7 دستگاه به ظرفيت 4350 کيلووات و روشن شدن محلات يزد تا شعاع 2 کيلومتری

1345

واگذاری مدیریت برق یزد از بخش خصوصی به دولت

1355

احداث دو دستگاه توربین گازی با قدرت25/24* 2 مگاوات در نیروگاه شهید زنبق یزد

1357

احداث دو دستگاه مولد گازي ديگر به قدرت 25/24*2 مگاوات

1364

احداث پست 63/400 کیلوولت با ظرفیت 400 مگاولت آمپر و اتصال شبکه برق یزد به شبکه سراسری کشور

1367

انتزاع صنعت برق يزد از شركت برق منطقه اي اصفهان و تاسيس شركت برق منطقه اي يزد

1367

انتصاب آقاي مهندس مدرسي به سمت مدير عامل

1371

تاسيس شركت توزيع نيروي برق استان يزد

1375

تحويل برق شهرستانهاي ابركوه ، هرات و مروست و حاجي آباد به شرکت برق منطقه ای یزد

1376

احداث و بهره برداري از پست 230/400 كيلوولت يزد2 به ظرفیت 400 مگاولت آمپر

1377

احداث دو واحد گازي كرافت به قدرت 60*2 مگاوات و بهره برداري از پست 20/230 كيلوولت چادرملو

1377

انتصاب آقاي مهندس عبدالخالق زاده به سمت مدير عامل

1378

تاسيس شركت مديريت توليد برق يزد

1379

بهره‌برداري از دو واحد سيكل‌تركيبي آلستوم به قدرت123*2 مگا‌وات

1381

الحاق برق شهرستان طبس به برق يزد و بهره برداري از پست 63/230 كيلوولت اردكان

1382

بهره برداري از خط 400 كيلوولت يزد دو – يزد يك و خط 132 كيلوولت هرات – مروست

1382

انتصاب آقاي مهندس مهذب ترابي به سمت مدير عامل

1384

بهره برداري از پست 63/230 كیلوولت شمال و خط 230 کیلوولت یزد دو – شمال

1385

بهره برداری ازبخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی به قدرت اسمی 160 مگاوات

1386

انتصاب آقاي مهندس صباغزادگان به سمت مدير عامل

1386

بهره برداري از خطوط 400 كيلوولت يزد- كرمان و يزد-اصفهان

1387

بهره برداري از 14 پروژه انتقال و فوق توزيع با اعتباري بالغ بر 215 ميليارد ريال

1388

بهره برداری از دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی به قدرت اسمی 320 مگاوات

1389

اجرای 350کیلومترمدار خط 400 کیلوولت و بهره برداری از یک واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی به قدرت اسمی 160 مگاوات

1390

بهره برداری از 7 پروژه طرح انتقال با هزینه بالغ بر 500 میلیارد ریال

1391

بهره برداری از خط 400 کیلوولت یزد2 ، نیروگاه شیرکوه، فاز اول پست های 400 نخلستان بافق و گلشن طبس و انتزاع طبس از یزد

1392

بهره برداری از یک واحد بخار نیروگاه خصوصی به ظرفیت 160مگاوات و اتصال دو نیروگاه تولید پراکنده به ظرفیت39 مگاوات به شبکه و جدا شدن برق شهرستان طبس از برق یزد

1393

بهره برداری از 2واحد گازی نیروگاه خصوصی به ظرفیت 320مگاوات و اتصال یک نیروگاه تولید پراکنده به ظرفیت 8مگاوات به شبکه

1394

بهره برداری از 2واحد گازی نیروگاه خصوصی تابان به ظرفیت 320مگاوات و اتصال یک نیروگاه تولید پراکنده به ظرفیت 8مگاوات به شبکه

1395

بهره برداری از 5 پروژه طرح انتقال و فوق توزیع با اعتباری بالغ بر 203 میلیارد ریال و اتصال دو نیروگاه تولید پراکنده به ظرفیت 18 مگاوات به شبکه

شرح تاريخچه 73 ساله صنعت برق استان يزد

انرژي برق كه تكامل يافته انرژي هاي ديگر است ، همزمان با پيشرفت سريع تكنولوژي و توسعه روز افزون فعاليتهاي توليدي – صنعتي و ماشيني شدن زندگي در دنياي امروز آنچنان جايگاهي كسب نموده كه با فقدان آن زندگاني مردم كاملاً مختل و غير ممكن مي گردد.

 صنعت برق به خاطر نقش زيربنايي و وابستگي زيادي كه به كليه عوامل موثر در رشد اقتصاد و رفاه اجتماعي دارد صنعتي پوياست و وابستگي ادامه حيات بشريت به اين نوع انرژي ارزشمند و نقشي كه در راه اندازي چرخهاي صنعت و سيستم هاي مورد نياز جامعه دارد، وظيفه و مسؤليت سنگيني را به عهده دست اندركاران اين صنعت گذاشته است و اين حقيقت را بيان مي نمايد كه وظايف و فعاليتهاي گسترده آنها نياز به تعمق بيشتري در تمام ابعاد اين پديده ( توليد ، انتقال ، توزيع و مصرف ) داشته و با مديريت صحيح تصميمات بجا و تحقيق و تفحص ، مي توان قدمهاي ارزنده‌اي در جهت بهبود و توسعه آن برداشت. تاريخچه برق يزد به 73 سال پيش مي رسد هنگامي كه براي اولين بار در سال 1309 با نصب يك مولد 50 كيلوواتي در تقاطع خيابانهاي مسجد جامع و امام خميني (ره) محدوده اي تا شعاع 2 كيلومتر تحت پوشش برق در آمد.از سال 1311 تا 1336 با نصب 7 دستگاه ديزل ژنراتور 450 كيلووات به اين مقدار اضافه شد تا اواخر سال 1345 مديريت برق يزد در مالكيت خصوصي شخصي به نام مهربان كاووسي قرار داشت . پس از اين تاريخ وزارت نيرو از سوي دولت متولي اين مديريت شد و توانست ظرفيت كل مولد هاي ديزلي را در سال 1351 به 6400 كيلووات برساند . در سال 1353 با كشيدن يك خط 132 كيلوولتي از زرند كرمان به يزد نيروگاه اين شهر به يزد متصل شد و به دنبال آن دو پست 20/132 كيلوولت هر كدام به ظرفيت 30 مگا ولت آمپر در بافق و يزد نصب گرديد. در سالهاي 55 و 57 هر بار 2 دستگاه توربين گازي به ظرفيت 25/24 * 2 مگا وات توسط شركت توانير در نيروگاه يزد نصب شد . با بهره برداري از پست موقت 63/230 كيلوولت به ظرفيت 125 مگاولت آمپر در سال 1361 و پست 63/400 كيلوولت با ظرفيت 400 مگاولت آمپر در سال 65 شبكه برق استان يزد به شبكه سراسري 400 كيلوولت كشور متصل شد.و در سال 1367 شركت برق منطقه اي يزد تاسيس شد كه به دنبال آن و توسعه استان در سال 1371 شركت توزيع نيروي برق استان يزد هم تاسيس شد و از جمله كارهاي زير بنايي صنعت برق در اين استان مي توان به بهره برداري از يك دستگاه 63/230/400 كيلوولت در سال 76 و تاسيس شركت مديريت توليد و احداث دو واحد نيروگاه گازي با قدرت نامي هر كدام 60 مگاوات در سال 1378 اشاره كرد . احداث دو واحد سيكل تركيبي آلستوم به ظرفيت 4/123*2 مگاوات در سال 1379 و بهره برداري از پست 230 كيلوولت اردكان در سال 1381 و نهايتاً افتتاح خط 400 كيلوولت يزد دو – يزد يك در سال 1382 نيز از كارهاي مهم اجرايي صنعت برق استان مي باشد. كه اكنون پس از گذشت 73 سال جمعاً 2 ايستگاه 400 كيلوولت به ظرفيت 800 مگاولت آمپر و 2 ايستگاه 230 كيلوولت به ظرفيت 375 مگا ولت آمپر و 5 ايستگاه 132 كيلوولت به ظرفيت 205 مگاولت آمپر و 16 ايستگاه 63و66 كيلوولت جمعاً به ظرفيت 5/672 مگاولت آمپر و 5/78 كيلومتر مدار خط 400كيلوولت ، 424كيلومتر مدار خط 230 كيلوولت ، 1/310 كيلومترمدار خط 132 كيلوولت و 779 كيلومترمدار خط 63 و 66 كيلوولت در استان يزد وجود دارد.

افتخارات سال 1397