حقوق و تکالیف مالکان و متصرفین مسیر و حریم خطوط برق

آخرین ویرایش : ۰۲ / ۰۸ /۱۳۹۶
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
  • لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
  • قانون سازمان برق ایران(ماده ۱۸)
  • تصویب نامه حریم خطوط برق(مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۱۱)

 

نویسنده : طباطبائی پور