تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

چشم انداز GIS

image_pdfimage_print

برنامه‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های آتی 

a) تدوین RFP برای پروژه‌ی طرح توسعه‌ی نرم‌افزار تخصصی GIS با گردآوری و تدوین نیازهای جدید کاربران
b) پروژه‌ی صحت‌سنجی اطلاعات GIS
c) پروژه‌ی طراحی سیستم ارتباط GIS با سایر بانک‌های اطلاعاتی شرکت نظیر کنترل پروژه، PM و بانک اطلاعات دیسپاچینگ
d) اولویت‌بندی پروژه‌های کاربردی مرتبط با GIS
e) تدوین برنامه‌ریزی آموزشی جهت ارتقای دانش فنی کاربران GIS
f) برگزاری دوره‌های آموزشی مبانی و پیشرفته‌ در زمینه‌ی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای مدیران و کارشناسان مرتبط
g) برگزاری دوره‌های آموزشی نرم‌افزار در دست تهیه
h) برگزاری جلسات همایش داخلی مرتبط با پروژه GIS شرکت
i) برنامه‌ریزی برای شرکت مدیران و کارشناسان در همایش های مرتبط با GIS در خارج از شرکت
j) تداوم انتشار خبرنامه‌ی داخلی GIS شرکت و بروزرسانی سایت اینترنت GIS
k) تولید، جمع‌آوری و آماده سازی داده های مکانی و توصیفی کاربردی جهت اتصال نرم‌افزار در دست تهیه به نرم افزارهای تخصصی صنعت برق
l) استفاده از امکانات سیستم GIS در پروژه‌ی پیش‌بینی بار پست‌های انتقال و فوق‌توزیع
m) برنامه‌ریزی و تهیه‌ی تفاهم‌نامه‌ی مناسب برای تعامل سازنده و تبادل مناسب اطلاعات با سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط در استان