تماس با ما

  • آدرس : يزد-بلوار دانشجو-جنب پارك شادي صندوق پستي 89195656
  • مرکزتلفن : 5-38251751 -035
  • کد پستی: 8916713338
  • دور نگار: 38241826 , 38251766
  • پست الکترونیک شرکت :info[at] yrec.co.ir
  • دبیرخانه: infodabir[at]yrec.co.ir قابل ارسال با پروتکل ECE
  • تلفنهای داخلی: داخلی مورد نظر+3185
  • مشاهده لیست تلفن های داخلی
  • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۵:۳۵
نام واحد نام پست الکترونیک شماره تلفن تماس
معاونت بهره برداري محمد حسین میر حسینی bahrabardari{at}yrec.co.ir 38233400
معاونت برنامه ريزي و تحقيقات محمد مهدی جاودانی barnamehrizi{at}yrec.co.ir 38252513
معاونت طرح و توسعه علیرضا رفیعی tosea{at}yrec.co.ir 38250091
معاونت منابع انساني مهدی آرایی پور ensani{at}yrec.co.ir 38245736
دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات  محمد حسین غیاثی ict{at}yrec.co.ir 38251215
دفتر خدمات مشترکين و مديريت مصرف سید جلیل موسوی moshtarakin{at}yrec.co.ir 38253167
امور تدارکات و قراردادها مهدی رضایی tadarokat{at}yrec.co.ir 38253626
امور مالي علی اکبر امامی mali{at}yrec.co.ir 38245216
دفتر حراست وامور محرمانه حمید زارع harasat{at}yrec.co.ir 38253479
دفتر روابط عمومي  مجید دهقان public{at}yrec.co.ir 38259255
دفتر حقوقي و رسيدگي به شکايات سید ابوالحسن حیدریه زاده hoghooghi{at}yrec.co.ir 38250074
دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری  ابوالفضل شرافت strategic{at}yrec.co.ir 38250072
شرکت برق منطقه ای یزد- مرکز تلفن دبیرخانه info0{at}yrec.co.ir 38251751
مسئول بارگزاری سایت(کارشناس فناوری اطالاعات) سید مصطفی طباطبایی پور tabatabaeipur{at}yrec.co.ir 3185403