عضویت نماینده GIS برق منطقه ای یزد در کمیته SDI استان

با توجه به تشکیل کمیته SDI استان در استانداری یزد، با حکم معاونت عمرانی استانداری، کارشناس GIS شرکت برق منطقه ای ، حسن صالحی وزیری ، به عنوان نماینده شرکت به عضویت این کمیته درآمد. تا در جلسات کمیته SDI استان شرکت نماید.
تهیه سامانه استعلام حریم

با همکاری واحد  GIS شرکت و دفتر حقوقی سامانه استعلام حریم برای پاسخگویی سریع و دقیق به استعلامات حریم راه اندازی گردید.

این سامانه در جهت توسعه خدمات دولت الکترونیک و عدم نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان ایجاد شده است.

این سامانه یکی از امکانات Web GIS شرکت بوده و متقاضی فقظ با مراجعه به وبسایت شرکت و ورود به بخش استعلام حریم، درخواست خود را که شامل اطلاعات فردی شخص حقیقی یا حقوقی و اطلاعات عارضه مورد نظر از جمله مختصات عارضه می باشد را تکمیل و ارسال می نماید و با کد پیگیری که از سامانه دریافت می کند می تواند روند رسیدگی به درخواست را رهگیری و در نهایت پاسخ استعلام خود را دریافت نماید.

در بخش بررسی و پاسخگویی نیز با ثبت درخواست متقاضی در سامانه استعلام حریم، سندی  با همان مشخصات در سامانه میروفایلر ایجاد می گردد که از طریق کارشناس واحد حقوقی به واحدهای فنی ارجاع می شود.

همچنین کارشناس حقوقی با مراجعه به شامانه استعلام حریم درخواستهای جدید ثبت شده را برای بررسی فنی به کارشناسان فنی معاونتهای برنامه ریزی، طرح و توسعه و بهره برداری ارجاع می دهد.

کارشناسان فنی با بررسی وضعیت و جانمایی عارضه مورد نظر با خطوط شبکه که بر روی سامانه موجود است نتیجه بررسی خود را به کارشناس حقوقی ارجاع می دهند و نهایتا پاسخ متقاضی از طریق ارتباط با میروفاییلر تهیه و از طریق سامانه استعلام حریم قابل دریافت می باشد.
تهیه روش اجرایی به روزرسانی GIS در شرکت برق منطقه ای

در راستای نظام مند شدن نحوه بروزرسانی اطلاعات مکانی و توصیفیی GIS، روش اجرایی بروزرسانی GIS تهیه گردید.

با توجه به تغییرات شبکه انتقال و فوق توزیع ناشی از پروژه های احداث و توسعه، اصلاح و بهینه سازی و سرویس و نگهداری لازم است اطلاعات GIS بروز گردند که برای اینکار با توجه به دستورالعمل بروزرسانی حین فعالیتهای روزانه شرکت توانیر، روش اجرایی بروزرسانی با همکاری راهبران GIS معاونتهای طرح و توسعه و بهره برداری تهیه گردید.
انجام صحت سنجی اطلاعات توصیفی خط و پستها در قرارداد PM معاونت بهره برداری

برای اولین بار در سطح شرکتهای برق منطقه ای، برق منطقه ای یزد برای صحت سنجی اطلاعات توصیفی خطوط و پستها از ظرفیت قرارداد PM معاونت بهره برداری استفاده نمود.

با این ابتکار از آنجاکه در طول قرارداد PM کارشناسان پیمانکار تمامی اجزا و تجهیزات شبکه را مورد بازدید و بررسی قرار می دهند همزمان اطلاعات توصیفی GIS را نیز صحت سنجی و تکمیل می نمایند.

این کار با همکاری و مساعدت معاونت و همکاران محترم معاونت بهره برداری در حوزه پستها تکمیل شده و در مورد خطوط شبکه درحال انجام است.
به روزرسانی پایگاه داده GIS صنعت برق یزد مطابق با استاندارد نسخه ۴ توانیر

با توجه به ابلاغ نسخه چهارم استاندارد GIS از سوی شرکت توانیر، واحد GIS  اقدام به بروزرسانی پایگاه داده GIS بر اساس نسخه مذکور و بارگذاری بر روی سرور GIS نمود.

در حال حاضر کارشناسانی که به این سرور دسترسی دارند می توانند نسخه بروز پایگاه داده را بر روی سیستم خود داشته باشند که دستورالعمل نحوه دسترسی از طریق واحد GIS  تهیه و ارسال گردیده است.
برداشت تصاویر پستهای برق منطقه ای با استفاده از پهپاد و بارگذاری در GIS

برای اولین بار در سطح توانیر و شرکتهای برق منطقه ای، برق منطقه ای یزد اقدام به تهیه تصاویر پستهای برق با استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه با پهپاد نمود.

با توجه به تغییرات استاندارد 4 و نیاز به برداشت اطلاعات مکانی تجهیزات داخل پستها، واحد GIS با بررسی روشهای مختلف برداشت این تجهیزات و مقایسه دقت، زمان و هزینه روشهای مختلف، استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه و تصویربرداری از پستها با پهپاد را مقرون به صرف دانسته و بکار گرفت.

از نتایج این پروژه می توان به تهیه آرشیو کاملی از تصاویر پستها که نشان دهنده وضعیت تجهیزات پست و امکان یا عدم امکان توسعه پستها بدون مراجعه به پستها می باشد.
نسخه چهارم استاندارد پایگاه داده مکانی صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع
برگزاری چهل و سومین جلسه کمیته GIS

چهل و سومین جلسه کمیته GIS با حضور اعضای جدید کمیته برای آشنایی اعضای جدید با فعالیتهای واحد و کمیته GIS  و همچنین شنیذن نقطه نظرات اعضا برگزار شد.

حضور فعال نماینده واحد GIS در کمیته های راه اندازی پروژه ها از جمله پروژه های اصلاح و بهینه سازی و نحوه اعمال برداشت اطلاعات GIS  در این قراردادها از مصوبات این جلسه بود.
معرفی اعضای جدید کمیته GIS

با توجه به اتمام دوره عضویت اعضای قبلی کمیته و تغییرات ایجاد شده در پستهای سازمانی شرکت ، اعضای جدید کمیته GIS مطابق با نظامنامه این کمیته، حکم خود
را از مدیرعامل شرکت دریافت نمودند.

 

اعضای کمیته GIS به شرح زیر می باشد:
  • مسئول کمیته : آقای احمد کردستانی (معاون برنامه ریزی و تحقیقات)
  • دبیر کمیته : آقای حسن صالحی وزیری (کارشناس GIS)
  • راهبران معاونت برنامه ریزی : آقای امیر محبوبی نژاد و خانم نرگس یکدانه
  • راهبران معاونت طرح و توسعه : آقای مجید غفاریان ، آقای سید علی دهقان نیری ، آقای سید علی یزدانی ، آقای حمید آخوندی
  • راهبران GIS معاونت بهره برداری : آقای میرزا رضا صفار نیری ، آقای آرمان گلزارفر ، آقای عبدالرحیم عزیزی
  • نماینده دفتر حقوقی : آقای امیرحسین جلالی
  • نماینده دفتر حراست و امور محرمانه : آقای علی معنویتانعقاد قرارداد تهیۀ نرم افزار بومی شرکت برق منطقه ای یزد با شرکت سافا

با توجه به رویکرد  شرکت برق منطقه‌ای یزد در حمایت از شرکتهای دانش بنیان استان، واحد GIS  اقدام به بررسی شرکتهای مختلف در حوزه نرم افزار GIS  نمود و با بررسی نرم افزارهای موجود در این زمینه و سوابق شرکتها، در نهایت تهیه نرم افزار بومی GIS را با عقد قراردادی به شرکت سافا که یکی از شرکتهای دانش بنیان استان یزد است و نرم افزار موجود آن ذر حال حاضر در بسیاری از شرکتهای آب و فاضلاب کشور و شهرداریها در حال استفاده است سپرد.

لازم به ذکر است سوابق و نرم افزار موجود این شرکت برای بررسی به مشاور GIS توانیر (دانشگاه خواجه نصیر) ارسال گردید که مورد تأیید توانیر نیز قرار گرفت و همچنین کمییته نرم افزار شرکت نیز  توانایی فنی این شرکت و بلاامانع بودن عقد قرارداد را موررد تأیید قرار داد.

نرم افزار شرکت سافا با نام ژیوتاژک تحت وب بوده و برای استفاده کاربران برخلاف بقیه نرم افزارهای موجود نیاز به نصب هیچ نرم افزاری بر روی کامپیوتر کاربر ندارد و بومی بودن آن می تواند در شکست تحریمها و عدم نیاز به نرم افزارهای خارجی موفق عمل نماید.