ارزیابی عملکرد GIS

دومین ارزیابی GIS با رویکرد عملیاتی شدن GIS در فعایتهای جاری شرکت و میزان کاربرد آن در معاونتهای فنی و دفتر حقوقی شرکت در تاریخ 94/2/9 و با حضور ارزیابان شرکت توانیر برگزار گردید.
برگزاری بیست ونهمین کمیته‌ی GIS

یست ونهمین کمیته‌ی GIS شرکت برق منطقه‌ای یزد در تاریخ 94/2/1 برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر اسدی معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات و مسوول کمیته‌ی GIS ضمن تاکید بر همکاری اعضا در عملیاتی شدن GIS در فرآیندهای کاری شرکت، خواستار تلاش برای صحت سنجی و بالا بردن دقت اطلاعات توصیفی باکمک راهبران GISبهره‌برداری و طرح و توسعه شدند.

همچنین اعضا با توجه به ارزیابی پیش رو نقطه نظرات خود را بیان نمودند.