حقوق و تکالیف ارباب رجوع

آخرین ویرایش : ۰۲ / ۰۸ /۱۳۹۶
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
  • طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری (مصوب ۱۰/۲/۸۱)
  • دستورالعمل ۱۲ گانه صیانت از حقوق شهروندی (مصوب ۲۵/۱۰/۹۱)

نویسنده : طباطبائی پور