تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

حقوق و تکالیف ارباب رجوع

image_pdfimage_print
  • طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری (مصوب ۱۰/۲/۸۱)
  • دستورالعمل ۱۲ گانه صیانت از حقوق شهروندی (مصوب ۲۵/۱۰/۹۱)