به روزرسانی پایگاه داده GIS صنعت برق یزد مطابق با استاندارد نسخه ۴ توانیر

image_pdfimage_print

با توجه به ابلاغ نسخه چهارم استاندارد GIS از سوی شرکت توانیر، واحد GIS  اقدام به بروزرسانی پایگاه داده GIS بر اساس نسخه مذکور و بارگذاری بر روی سرور GIS نمود.

در حال حاضر کارشناسانی که به این سرور دسترسی دارند می توانند نسخه بروز پایگاه داده را بر روی سیستم خود داشته باشند که دستورالعمل نحوه دسترسی از طریق واحد GIS  تهیه و ارسال گردیده است.