ثبت نام دواطلبان امریه سربازی مشمولین تیرماه ۹۹ در شرکتهای تابعه وزارت نیرو

آغاز ثبت نام دواطلبان امریه سربازی شرکتهای تابعه وزارت نیرو
از تاریخ نوبت اعزام ۹۸/۰۴/۰۱

ثبت نام: از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۶ الی ۹۹/۰۱/۳۰

در سامانه http://amriyeh.moe.gov.ir