ثبت نام دواطلبان امریه سربازی مشمولین اسفند ماه در شرکتهای تابعه وزارت نیرو

image_pdfimage_print

آغاز ثبت نام دواطلبان امریه سربازی شرکتهای تابعه وزارت نیرو
از تاریخ نوبت اعزام ۹۸/۰۸/۰۱

ثبت نام: از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۱ الی ۹۸/۰۵/۳۰

در سامانه http://amriyeh.moe.gov.ir