ثبت نام دواطلبان امریه سربازی مشمولین اسفند ماه در شرکتهای تابعه وزارت نیرو

image_pdfimage_print

آغاز ثبت نام دواطلبان امریه سربازی شرکتهای تابعه وزارت نیرو
از تاریخ نوبت اعزام ۹۷/۱۲/۰۱

پایان ثبت نام: ۹۷/۹/۳۰

در سامانه http://amriyeh.moe.gov.ir