تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

درخواست انشعاب قدرت

متقاضی گرامی در صورتی که تقاضای شما برای انشعاب کمتر از ۷ مگاوات است به سایت شرکت توزیع برق یزد مراجعه فرمایید. برای درخواست های بالاتر از ۷ مگاوات ابتدا روش اجرایی واگذاری یا تغییر در مشخصات انشعاب را مطالعه فرموده و سپس فرم درخواست انشعاب را تکمیل فرمایید. از طریق کد رهگیری که در انتهای تکمیل فرم به شما داده می شود می توانید وضعیت درخواست را پیگری نمایید.

دانلود روش اجرایی واگذاری یا تغییر در مشخصات انشعاب