تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

تغییر مکان داخلی

متقاضی گرامی در صورتی که تقاضای تغییر مکان داخلی برای انشعاب کمتر از ۷ مگاوات است به سایت شرکت توزیع برق یزد مراجعه فرمایید. برای درخواست های بالاتر از ۷ مگاوات ابتدا روش اجرایی واگذاری یا تغییر در مشخصات انشعاب را مطالعه فرموده و سپس فرم درخواست تغییر مکان داخلی انشعاب را تکمیل فرمایید. از طریق کد رهگیری که در انتهای تکمیل فرم به شما داده می شود می توانید وضعیت درخواست را پیگری نمایید

دانلود روش اجرایی واگذاری یا تغییر در مشخصات انشعاب

کارشناس مرتبط : محمد حسین رضایی شماره تماس : ۳۱۸۵۴۰۳

[gravityform id="7" title="false" description="false"]