تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

آزمایش کنتور

متقاضی گرامی در صورتی که تقاضای آزمایش کنتور برای انشعاب کمتر از ۷ مگاوات است به سایت شرکت توزیع برق یزد مراجعه فرمایید. برای درخواست های بالاتر از ۷ مگاوات فرم آزمایش کنتور را تکمیل فرمایید. از طریق کد رهگیری که در انتهای تکمیل فرم به شما داده می شود می توانید وضعیت درخواست را پیگری نمایید.

کارشناس مرتبط : محمد‌حسین رضایی شماره تماس : ۳۱۸۵۴۰۳