منو
صفحه اصلیآشنایی مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود


تکالیف مردم نسبت به حقوق خود

حقوق و تکالیف مردم نسبت به شرکت برق منطقه ای یزد

  تكليف شركت هاي برق منطقه اي ، توزيع و توليد در مجموع تأمين برق ( توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق) به كليه مشتركين بطور مستمر و مطمئن ميباشد و اعطاي انشعاب با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه  مقدور خواهد بود كه در برق منطقه اي منحصر به مشتریان با دیماند بالاتراز7 مگاوات ( مشترك مصارف سنگين)  است و بقيه مشتركين مربوط به شركت توزيع نيروي برق ميباشد.

  در مقابل وظيفه مشتريان ، در قبال دريافت خدمات انحصاري از توليد كننده انحصاري بوده ومکلف به پرداخت بهاي برق مصرفي خود مي باشد و اين در حالي است كه مشتركين ابتدا مصرف و سپس بهاي آن را پرداخت مينمايند ( در صورتي كه در بسياري از كشور ها مشتركين ابتدا بهاي برق را پرداخت و سپس مصرف مي كنند) .


حقوق و تکالیف مردم (مشتریان) در رابطه با  :

    آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

    قوانین و مقررات فروش برق

    تقاضای انشعاب برق

    حریم خطوط انتقال برق

   

پیوست ها:
دانلود این فایل (sianat.pdf)صیانت از حقوق مردم [بخشنامه وزیر نیرو برای صیانت از حقوق مردم ]2184 kB78 دانلود ها2015-08-02 08:04

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 11 مرداد 1394 08:04

سایر خبرهای مرتبط