منو
صفحه اصلیراهنمای متقاضیان انشعاب برق


راهنمای متقاضیان و مشترکین برق

برای تقاضای اولیه انشعاب برق با دیماند 7 مگاوات و بالاتر ابتدا  درخواست انشعاب برق و سپس برای تکمیل اطلاعات درخواست خود  فرم تکمیلی اطلاعات متقاضیان بیش از 7 مگاوات را تکمیل فرمایید .

برای ارائه درخواست بالای 7 مگاوات به  سامانه متقاضیان و مشترکین  مراجعه فرمائید .

برای درخواست انشعاب برق کمتر از 7 مگاوات طبق جدول(1) به سایت شرکت توزیع نیروی برق استان یزد مراجعه فرمایید.

 جدول هزینه های خرید انشعاب و تعرفه های برق

قوانین حزیم خطوط انتقال و فوق توزیع برق

جدول (1)- راهنما:  متقاضیان برای درخواست حضوری با توجه به ميزان قدرت درخواستي ، به محلهای زیر مراجعه فرمایند :

 

ميزان تقاضا

محل مراجعه

آدرس و تلفن

امكان سنجي

بيش از15 مگاوات

شركت برق منطقه اي يزد

يزد: بلوار دانشجو

تلفن: 4-38251751

شركت توانير- تهران

از 7 تا 15 مگاوات

شركت برق منطقه اي يزد

يزد: بلوار دانشجو

تلفن: 4-38251751

شركت برق منطقه اي يزد

از 2 مگاوات تا كمتر از 7 مگاوات

شركت توزيع برق‌استان يزد

يزد: بلوار منتظر قائم

تلفن: 4-36243111

شركت برق منطقه اي يزد

بيش از250كيلووات تا كمتر از 2 مگاوات

شركت توزيع برق‌استان يزد

يزد: بلوار منتظر قائم

تلفن: 4-36243111

شركت توزيع برق ‌استان يزد

کمتراز

250 كيلووات

شهرستان

يزد

امور 1 برق يزد

يزد - انتهاي خيابان شهيد رجايي

تلفن: 36261444

امور برق 1

امور 2 برق يزد

يزد - انتهاي خيابان سلمان

تلفن: 36242111

امور برق 2

اداره برق اردكان

بلوارشهيدبهشتي‌ روبروي‌ راهنمايي‌ ورانندگي

تلفن : 32222061

شهرستان مربوطه

اداره برق بافق

خيابان وحشي- ميدان ولي عصر

تلفن: 32422556

شهرستان مربوطه

اداره برق ميبد

بلوار مدرس- جنب نيروي انتظامي تلفن: 32727776

شهرستان مربوطه

اداره برق صدوق

بعد از پليس راه- جنب فلكه اشكذر تلفن: 32722211

شهرستان مربوطه

اداره برق تفت

تفت

تلفن: 32626022

شهرستان مربوطه

 

 

 

اداره برق ابركوه

بلوار امام خميني

تلفن: 32820829

شهرستان مربوطه

اداره برق مهريز

بلوار 7 تير- بعد از پمپ بنزين ابويي

تلفن: 32522556

شهرستان مربوطه

اداره برق مروست

خيابان امام- بلوار شهيد صدوقي

تلفن: 32582111

شهرستان مربوطه

اداره برق هرات

خيابان امام

تلفن: 32572111

شهرستان مربوطه

اداره برق نير

خيابان امام خميني

تلفن: 32653580

شهرستان مربوطه

 

  راهنمایی جهت نحوه انجام درخواستاهای مشترکین و متقاضیان برق

1- درخواست انشعاب

مدارک مورد نیاز جهت بررسی درخواست تامین برق : 

 - فرم درخواست تامین برق

- کروکی دقیق محل مصرف

- تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

- ارائه تصویر یکی از مدارک ذیل :

پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی

- معرفی نامه از شرکت شهرکهای صنعتی در صورت قرار گرفتن محل کارخانه در شهرک صنعتی

- آدرس : آدرس مکاتباتی – آدرس محل مصرف – شماره تلفن – شماره موبایل – ایمیل – کد پستی
محل مراجعه و تلفن تماس مسئول مربوطه  :  

 مشترک/ متقاضی می بایست با در دست داشتن مدارک فوق الذکر به واحد مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد مراجعه نماید

 تلفن دفتر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد : 38253167  -  035

 2- تغییر نام

مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی ،تعهد محضری ، تقاضای مالک انشعاب ) که مورد تایید شرکت باشد ، پس از احراز هویت ، تقاضای تغییر نام مشترک را بنماید .در هنگام تغییر نام ، شرکت نسبت به آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیری اقدام می نماید .

  • تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ به استعلام های محضری دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باشد 
  • چنانچه مشترک ، سند پرداخت وام یا ودیعه ای داشته باشد که به طور رسمی به خریدار منتقل نشده کماکان به نام مشترک اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مسترد می گردد.

 مدارک مورد نیاز جهت تغییرنام :

- فرم تغییرنام 

-ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی ،تعهد محضری ، تقاضای مالک انشعاب)

-تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی(تغییرنام )

-ارائه مجوز صنعتی با نام جدید شرکت

-ارائه معرفی نامه نماینده قانونی شرکت جهت پیگیری امور 

محل مراجعه و تلفن تماس مسئول مربوطه  :  

 مشترک / متقاضی می بایست با در دست داشتن مدارک فوق الذکر به واحد مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد مراجعه نماید .

تلفن دفتر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد : 38253167  -  035

 

 3- افزایش دیماند (قدرت)

مدارک مورد نیاز جهت افزایش قدرت برق : 

 - درخواست افزایش قدرت برق

- کروکی دقیق محل مصرف

- تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

- ارائه تصویر یکی از مدارک ذیل :

پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی

- معرفی نامه از شرکت شهرکهای صنعتی در صورت قرار گرفتن محل کارخانه در شهرک صنعتی

- آدرس : آدرس مکاتباتی – آدرس محل مصرف – شماره تلفن – شماره موبایل – ایمیل – کد پستی
محل مراجعه و تلفن تماس مسئول مربوطه  :  

 مشترک / متقاضی می بایست با در دست داشتن مدارک فوق الذکر به واحد مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد مراجعه نماید .

تلفن دفتر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد : 38253167  -  035

 

 4- کاهش دیماند( قدرت مصرفی)

مدارک مورد نیاز جهت کاهش قدرت برق: 

 - تکمیل فرم درخواست کاهش قدرت برق

- کروکی دقیق محل مصرف

- تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

- ارائه تصویر یکی از مدارک ذیل :

پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی

- معرفی نامه از شرکت شهرکهای صنعتی در صورت قرار گرفتن محل کارخانه در شهرک صنعتی

- آدرس : آدرس مکاتباتی – آدرس محل مصرف – شماره تلفن – شماره موبایل – ایمیل – کد پستی
محل مراجعه و تلفن تماس مسئول مربوطه  :  

 مشترک / متقاضی می بایست با در دست داشتن مدارک فوق الذکر به واحد مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد مراجعه نماید .

تلفن دفتر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد : 38253167  -  035

 

5- کاهش دیماند( قدرت مصرفی)

مدارک مورد نیاز جهت کاهش قدرت برق: 

 - تکمیل فرم درخواست کاهش قدرت برق

- کروکی دقیق محل مصرف

- تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

- ارائه تصویر یکی از مدارک ذیل :

پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی

- معرفی نامه از شرکت شهرکهای صنعتی در صورت قرار گرفتن محل کارخانه در شهرک صنعتی

- آدرس : آدرس مکاتباتی – آدرس محل مصرف – شماره تلفن – شماره موبایل – ایمیل – کد پستی
محل مراجعه و تلفن تماس مسئول مربوطه  :  

 مشترک / متقاضی می بایست با در دست داشتن مدارک فوق الذکر به واحد مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد مراجعه نماید .

تلفن دفتر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد : 38253167  -  035

 

  6-درخواست انصراف از انشعاب قبل از برقراری انشعاب

انصراف متقاضی از اجرای قرارداد:

 در صورتی که متقاضی قبل از تامین برق به عللی در خواست فسخ قرارداد تامین برق را بنماید شرکت موظف است پس از کسر هزینه لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی مذکور ( از قبیل هزینه بازدید محل و تهیه طرح و نقشه های عملیات اجرایی و غیره ) مابقی پرداختی متقاضی را مسترد نماید.

     مدارک مورد نیاز جهت درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب : 

 - ارائه معرفی نامه نماینده قانونی شرکت جهت پیگیری امور مربوط به فسخ قرارداد

  - فرم درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب

محل مراجعه و تلفن تماس مسئول مربوطه  :  

 مشترک / متقاضی می بایست با در دست داشتن مدارک فوق الذکر به واحد مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد مراجعه نماید

تلفن دفتر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد : 38253167  -  035

  

7- درخواست انشعاب موقت :

 مدارک مورد نیاز جهت واگذاری برق موقت : 

  - فرم واگذاری برق موقت 

- کروکی دقیق محل مصرف

- تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

- ارائه تصویر یکی از مدارک ذیل :

پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی

- معرفی نامه از شرکت شهرکهای صنعتی در صورت قرار گرفتن محل کارخانه در شهرک صنعتی

- آدرس : آدرس مکاتباتی – آدرس محل مصرف – شماره تلفن – شماره موبایل – ایمیل – کد پستی
محل مراجعه و تلفن تماس مسئول مربوطه  :  

 مشترک / متقاضی می بایست با در دست داشتن مدارک فوق الذکر به واحد مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد مراجعه نماید

تلفن دفتر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد : 38253167  -  035

 

8- بررسی صورتحساب برق :

مدارک مورد نیاز جهت بررسی صورتحساب برق: 

  - فرم بررسی صورتحساب برق

محل مراجعه و تلفن تماس مسئول مربوطه  :  

 مشترک / متقاضی می بایست با در دست داشتن مدرک فوق الذکر به واحد مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد مراجعه نماید .

 تلفن دفتر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه ای یزد : 38253167  -  035

 

 

 

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 24 بهمن 1394 10:46

سایر خبرهای مرتبط