منو
صفحه اصلیسامانه هاسامانه تحقیقات


دستورالعمل پروژه تحقیقاتی

تعریف پروژه تحقیقاتی

دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان و اعضا محترم هیئت علمی دانشگاه ها می توانند پیشنهاد تحقیقاتی

ارائه نمایند. خواهشمندیم با مطالعه عناوین اولویت‌های تحقیقاتی، صرفا پیشنهادهای خود را در این محورها ارسال فرمایید.

 فرم دوصفحه‌ای تکمیل شده را صرفا از طریق ایمیل ارسال فرمایید.

خاتمه پروژه تحقیقاتی

محققان محترم درخواست صورت وضعیت نهایی پروژه، منوط به تکمیل موارد ذیل طبق فرمت تعیین شده و ارسال از طریق سی دی یا ایمیل مذکور است.

1- فرم 2 صفحه ای 

2-فرم 13 صفحه ای

3- مقاله 4 صفحه ای

4- فرم خلاصه نتایج پروژه

5- گزارش های مرحله ای

6- گزارش نهایی

7- پاورپوینت ارائه شده

 

برای دریافت اطلاعات تکمیلی با تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید.

 

مهدی سلطانی زاده 3185397

علی مدنی 3185349

 

 

 

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (_دوصفحه_ای_تعریف_پروژه.doc)فرم دوصفحه ای تعریف پروژه[ ]95 kB453 دانلود ها2014-12-31 11:43
دانلود این فایل (اولویت های تحقیقاتی سال  95.doc)اولویت های تحقیقاتی سال 95.doc[ ]61 kB297 دانلود ها2016-06-26 10:46
دانلود این فایل (فرم 13صفحه ای تعریف پروژه.doc)فرم 13صفحه ای تعریف پروژه.doc[ ]260 kB255 دانلود ها2015-06-27 10:09
دانلود این فایل (فرمت  مقاله.doc)فرمت مقاله.doc[ ]170 kB244 دانلود ها2015-06-27 10:19

سایر خبرهای مرتبط