صفحه 1 از 1

شرح وظایف معاونت مالی وپشتیبانی

پستارسال شده: دوشنبه مهر 18, 90 5:09 pm
توسط ghiasi
- انجام كليه عمليات مربوط به‏ پرداخت‏ها و كنترل هزينه‏ها با بودجه و اعتبارات مصوب
- ثبت و نگهداري حساب‏ها و تهيه‏ و تنظيم صورت‏هاي مالي
- تهيه‏ و تأمين كليه كالاهاي موردنياز شركت از منابع داخلي و خارجي طبق ضوابط و مقررات جاري
- نگهداري كالاها در انبارها و توزيع به‏موقع آنها براساس دستورالعمل‏‏ها و ضوابط حاكم
- انجام اقدامات لازم براي فروش كالاهاي مازاد براساس قوانين و مقررات جاري
- انجام اقدامات لازم براي تأمين خدمات عمومي، ارتباطي، تأسيساتي و حمل و نقل و حفظ و نگهداري اموال و تأسيسات مربوط
- همكاري با واحدهاي ذيربط در امر تنظيم قرارداد‏هاي فيمابين با شركت‏‏هاي توليد و توزيع
- همكاري با معاونت‏‏ طرح و توسعه در تنظيم قراردادها با پيمانكاران و مشاوران
- همكاري با معاونت برنامه ريزي در تنظيم بودجه شركت
- همكاري با حسابرسان شركت در تهيه گزارش حسابرسي
- انجام اقدامات لازم جهت تهيه بيلان انبارهاي شركت